Miasto-ogród walczy z nielegalnymi reklamami

Region

Ratusz idzie na wojnę z nielegalnymi reklamami, które szpecą miasto. Urzędnicy sprawdzają, czy na te, które obecnie są zainstalowane, mieszkańcy mają zezwolenia. Oczyszczanie miasta zaczęto od głównych ulic.

Problem umieszczania nielegalnych reklam to zmora wszystkich miast w Polsce. Władze Podkowy Leśnej mają dosyć reklam szpecących miasto.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego generalnie zakazuje umieszczania reklam z pewnymi odstępstwami, które wyraźnie określa. Ilona Skawińska, główny specjalista referatu planowania i rozwoju miasta nie kryje, że gmina nie ma prawnych narzędzi do egzekwowania  zapisów planów miejscowych. Należą one do starostwa i nadzoru budowlanego.

Ustawienie reklamy to samowolka

– Kiedyś pokusiłam się o przygotowanie pisma do Ministerstwa Infrastruktury z prośbą o wskazanie metod, jakimi możemy egzekwować zapisy prawa miejscowego. Nie dostałam jednoznacznych wskazówek – mówi Ilona Skawińska. – Jednak burmistrz Małgorzata Stępień-Przygoda postanowiła zająć się sprawą. Zastosowała formułę zwrócenia uwagi mieszkańcom, by przestrzegali przepisów prawa miejscowego. Pokazujemy podkowianom, gdzie dopuszczają się naruszenia przepisów i przypominamy, że może to skutkować wszczęciem postępowania przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego – dodaje.

Zawstydzenie przynosi efekty

Władze Podkowy Leśnej podejmowały już kroki, by uwolnić miasto od nielegalnych reklam. – Przygotowaliśmy komunikat, który został opublikowany na miejskiej stronie internetowej. Powoływaliśmy się na obowiązujące przepisy prawa miejscowego. Przyniosło to mizerne efekty i postanowiliśmy już indywidualnie informować właścicieli tych nieruchomości, gdzie te wykroczenia są jednoznaczne. Taka taktyka już przynosi skutek – informuje Ilona Skawińska.

Jednocześnie miasto zainteresowało się słupami energetycznymi obwieszonymi reklamami. Z racji tego, że nie nie są własnością Podkowy, miasto zwróciło się do zakładu energetycznego z prośbą o wykaz, które z reklam wiszące na ich słupach są legalne.

Zadecyduje konserwator zabytków?

– Liczymy też na współpracę z konserwatorem zabytków. Mamy już przygotowany projekt pisma z wnioskiem, aby wszystkie reklamy w Podkowie były pod kontrolą konserwatora. Chodzi o to, by były traktowane, jak obiekty, na które potrzebne są zezwolenia na zamieszczanie, podobnie, jak pozwolenia na budowę, a nie tylko zgłoszenie – informuje Ilona Skawińska.

Przyjęty uchwałą miasta 26 czerwca 2006 r. plan zagospodarowania przestrzennego narzuca również wprowadzenie systemu informacji miejskiej. Projekt został już zatwierdzony i dostosowany do układu urbanistycznego Podkowy. Urząd wystąpił o wyznaczenie pierwszych punktów, w których znajdować się będą takie tablice informacyjne.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.