Mazowsze regionem przejściowym?

Region

Władze Mazowsza chcą zakwalifikowania województwa do grupy tzw. regionów przejściowych. Liczą, że pozwoli to na utrzymanie unijnego wsparcia na dotychczasowym poziomie.

Jesteśmy w grupie regionów europejskich, które przekroczyły poziom 75 proc. średnich dochodów per capita. […] W efekcie Mazowsze może być pozbawione wsparcia w ramach celu 1 polityki spójności – poinformował podczas środowej konferencji prasowej marszałek województwa Adam Struzik.

Taka sytuacja, zdaniem marszałka, poważnie ograniczyłaby szereg inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w województwie dzięki unijnym funduszom.

Marszałek zastrzegł, że obecny wskaźnik PKB regionu nie jest miarodajny. – Jest efektem nie tylko wzrostu gospodarczego województwa, ale także wynikiem przyjęcia do Unii Europejskiej Rumunii i Bułgarii, których PKB jest znacznie niższy od średniej UE – tłumaczył Struzik.

Marszałek wspólnie z grupą 36 europejskich regionów, zapowiedział walkę o zakwalifikowanie do grupy tzw. regionów przejściowych. Byłyby do niej zaliczane regiony, które przekroczyły poziom 75 proc. średniego unijnego PKB, a jednocześnie w obecnym okresie są zaliczane do regionów najbiedniejszych.

Koncepcja regionów przejściowych zakłada m.in. stopniowe wygaszanie wsparcia w ramach celu 1 dla regionów, które przekroczyły wskaźnik 75 proc. PKB. – Chodzi o to aby nie wypadły one nagle z finansowania. Okres 2014–2020 byłby dla nich łagodnym przejściem do całkowitego odcięcia od wsparcia – tłumaczył marszałek.  

Władze Mazowsza chcą także bardziej elastycznego kształtowania wsparcia regionów przez państwa członkowskie. Dzięki temu Polska zyskałaby możliwość elastycznego gospodarowania środkami unijnymi pomiędzy woj. mazowieckim, jako regionem przejściowym i pozostałymi województwami.

Marszałek chce też, aby w kolejnych latach ze środków zarządzanych przez Mazowsze w dalszym ciągu mogła korzystać zarówno Warszawa jak i biedniejsze subregiony.

W obecnym okresie programowania na lata 2007–2013 fundusze unijne dzielone są między regiony według trzech celów: „Konwergencja”, „Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie”, „Europejska Współpraca Terytorialna”. W ramach Celu 1. „Konwergencja” wsparcie przyznawane jest regionom, które nie przekroczyły 75 proc. średniego unijnego PKB. Na ten cel przeznaczonych jest prawie 82 proc. wszystkich środków w ramach polityki spójności.

Budżet Regionalnego Programu Operacyjnego woj. mazowieckiego na lata 2007–2013 wynosi ponad 1,8 mld euro.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.