Mamy projekt budżetu Brwinowa na 2019 r. Ponad 38 mln zł na inwestycje

Brwinów

Gmina Brwinów opublikowała już projekt przyszłorocznego budżetu. Sprawdziliśmy jakie inwestycje będą realizowane w 2019 r. na terenie gminy. Jesteście ciekawi?

Na początek nieco statystyk. Przyszłoroczne dochody gminy wyniosą przeszło 154 mln zł, wydatki wyniosą natomiast nieco ponad 159 mln zł. To oznacza, że w budżecie na 2019 r. powstanie deficyt w wysokości 5 mln zł. Gmina zamierza pokryć te „braki” przychodami z wolnych środków oraz kredytem.

Sprawdziliśmy jakie inwestycje będą realizowane w przyszłym roku w gminie Brwinów. Na liście znalazło się 59 zadań.

DROGI
Na przebudowy, modernizacje i projekty dróg gmina chce wydać ponad 12,8 mln zł. Planowane są m.in. przebudowa ul. Kampinowskiej w Brwinowie, budowa drogi w Parku Miejskim, Przebudowa drogi dojazdowej do kompleksu Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” czy przebudowa ul. Żółwińskiej (na odcinku od ul. Mieszka I do ul. Kazimierzowskiej) w Owczarni. Natomiast łączne wydatki na utrzymanie dróg w przyszłym roku to przeszło 20 mln zł.

SZKOŁY i PRZEDSZKOLA
Na inwestycje związane z budową lub modernizacją placówek oświatowych gmina wyda przeszło 8 mln zł. Lwią cześć tej kwoty (7,4 mln zł) pochłonie trwająca już budowa przedszkola przy ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie (cała inwestycja pochłonie ok 10 mln zł). Planowana jest również aktualizacja projektów szkoły i przedszkola w Parzniewie przy ul. Przyszłości.

REKREACJA I ZIELEŃ
Przeszło 1,3 mln zł pochłoną inwestycje, które umilą mieszkańcom spędzanie czasu wolnego. Chodzi tu m.in. o budowę torów rowerowych Easy oraz Mini Pumptrack. W przyszłym roku Park Miejski przejdzie kolejny etap rewitalizacji. Ruszą też prace związane ze stworzeniem w gminie nowej strefy rekreacji.

KULTURA
Ponad 1,5 mln zł pochłonie budowa nowej świetlicy wiejskiej w Kaniach (całe zadanie to koszt 2,5 mln zł). W przyszłym roku planowana jest kontynuacja odnowy brwinowskiego pałacu. Na ten cel gmina wyda przeszło 5,5 mln zł.

Załącznik ze wszystkimi inwestycjami planowanymi na 2019 r. znajdziecie tutaj.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.