Lokatorzy wykupią mieszkania TBS

Region

Wykup mieszkań należących do towarzystw budownictwa społecznego będzie możliwy. Rząd chce by lokale były sprzedawane najemcom po cenie rynkowej.

Pod obrady sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zgodnie z nim istniejący od początku funkcjonowania społecznego budownictwa mieszkaniowego zakaz sprzedaży mieszkań ma zostać zniesiony.

Poselski projekt przewiduje, że najemcy mogliby wykpić mieszkania kredytowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub Krajowy Fundusz Mieszkaniowy. Zgodę na tego typu wykup będzie jednak musiał wyrazić właściciel, czyli TBS lub spółdzielnie mieszkaniowe. Sprzedaż mieszkania będzie mogła nastąpić tylko na rzecz najemcy. W przypadku lokali mieszkalnych, w stosunku do których zawarte zostały umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych lokali, przeniesienie własności na rzecz najemcy będzie możliwe, jeżeli jest on jednocześnie partycypantem. W przeciwnej sytuacji, aby wykupić mieszkanie, najemca będzie musiał nabyć prawa i obowiązki wynikające z umowy partycypacyjnej.

Projekt zakłada, że cena mieszkania nie będzie mogła być mniejsza od wartości wszelkich zobowiązań przypadających na dany lokal. Pieniądze uzyskane w ten sposób przez TBS mają zostać przeznaczone w pierwszej kolejności na spłatę kredytu udzielonego BGK w części przypadającej na dany lokal.

Obecnie najemcy nie mają możliwości wykupu mieszkań, a ich udział, jako partycypantów w kosztach budowy lokali mieszkalnych w zasobach TBS jest bardzo duży. Blisko 87 proc. najemców zajmuje mieszkania w TBS na podstawie wpłaty partycypacji w kosztach budowy mieszkania.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.