LII Sesja Rady Gminy Nadarzyn

Region

W środę, 27 października, w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury odbyła się LII sesja Rady Gminy Nadarzyn. Porządek obrad liczył aż 26 punktów.

Większość kwestii poruszanych przez nadarzyńskich radnych dotyczyła podjęcia uchwał w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plany te odnosiły się do niemal wszystkich miejscowości należących do gminy: Walendów, Walendów-Brzozowa, Kajetany, Kajetany-Wojskowa, Wolica, Strzeniówka, Nadarzyn, Stara Wieś, Urzut, Rozalin, Młochów, Krakowiany, Wola Krakowiańska, Parole, Rusiec i Szamoty.

Ponadto wójt gminy – Janusz Grzyb przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności za okres między sesjami, zaś Maria Jaworska z Wydziału Oświaty Urzędu Gminy w Nadarzynie zaprezentowała informację na temat stanu realizacji zadań oświatowych w gminie, w roku 2009/2010.

Radni podjęli także uchwałę w sprawie regulaminu korzystania parku w Młochowie oraz w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Młochów na lata 2011-2018.

Najwięcej jednak kontrowersji wzbudziło podjęcie uchwały w sprawie zmiany formy prawnej Zakładu Usług Komunalnych w Nadarzynie z zakładu budżetowego na samorządowy zakład budżetowy. Po długotrwałym sporze radni ostatecznie podjęli decyzję o przesunięciu podjęcia uchwały na przyszłą sesję. W tej sprawie przedstawiono wniosek formalny, który poparty został przez wszystkich radnych, poza jednym, który wstrzymał się od głosu.

Dwie ulice w gminie zyskały nowe nazwy: w Rozalinie – ul. Sosnowa, zaś w Ruścu – ul. Zimowa.

Sesję zamknięto wyznaczeniem kolejnego, ostatniego już w tej kadencji terminu na 10 listopada br.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.