L23 z nowym przewoźnikiem?

Raszyn

Umowa z obecnym przewoźnikiem wygasa wraz z końcem roku. Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie ogłosił przetarg na obsługę linii L23 kursującej na trasie Raszyn-Pruszków. Zgłosiło się pięć firm.

Wśród złożonych propozycji jest również oferta dotychczasowego przewoźnika – Europa Express City, który za tzw. wozokilometr podał najniższą stawkę (2,4 zł). Trzy firmy oczekują kwot poniżej 2,9 zł, a jedna wywindowała cenę – 4,37 zł. ZTM analizuje oferty pod względem formalnym. Umowa z przewoźnikiem zostanie zawarta na okres dwóch lat.

W głównej mierze linia L23 jest finansowana przez gminę Raszyn. Autobus stanowi podstawowe połączenie dla mieszkańców chcących dojechać do Pruszkowa. – Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie, przewoźnikiem a gminą Raszyn finansowanie linii L23 przedstawia się następująco: 20 proc. wynagrodzenia płatne jest przez ZTM, natomiast 80 proc. przez gminę Raszyn. Dodatkowo w kosztach utrzymania linii L23 partycypuje gmina Michałowice na mocy zawartego porozumienia w wysokości 3,3 tys. zł miesięcznie brutto –  przedstawia Michał Kucharski, zastępca wójta gminy Raszyn.

Raszyński urząd rozważał możliwość „przejęcia” linii L23, jednak byłoby to nieopłacalne. – W maju br. gmina przeprowadziła rozeznania rynku wśród przewoźników, którzy wyrazili chęć obsługi linii L23. Zaoferowane stawki za wkm były wyższe, od 2,45 zł/wkm do 5,40zł/wkm, od stawki zaoferowanej przez przewoźników ubiegających się o zamówienie ZTM – 2,24 zł/wkm. Tak więc zorganizowanie przez gminę obsługi linii L23 nie zmniejszyłoby kosztów jej funkcjonowania – wyjaśnia Kucharski.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.