Kresowe miasta wielu religii

Pruszków

Muzeum Dulag 121zaprasza na spotkanie z Melchiorem Jakubowskim i Maksymilianem Sasem, współautorami książki „Miasta wielu religii. Topografia sakralna ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej”.

Dawna Rzeczpospolita była państwem wielu religii, a jej wschodnie tereny stanowiły wyjątkową w skali europejskiej mozaikę wyznaniową. Młodzi badacze z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego postanowili opisać wzajemne relacje tamtych wspólnot religijnych z perspektywy topograficznej. Na postawie objazdów po terenach zachodniej Ukrainy i Białorusi powstała książka, będąca oryginalnym przewodnikiem po miastach pełnych historii.

Podczas spotkania Melchior Jakubowski i Maksymilian Sas przedstawią zarys dziejów obecnych na Kresach grup religijnych (rzymskich katolików, prawosławnych, unitów, Ormian, protestantów, żydów, karaimów i muzułmanów). W oparciu o mapy i fotografie zaprezentujemy wybrane ustalenia, dotyczące przestrzennych relacji między budowlami sakralnymi. Pokazując współczesne zdjęcia odwiedzonych obiektów, podzielimy się informacjami na temat ich przeszłości oraz obserwacjami na temat ich stanu obecnego.

Wydana w 2016 r. przez Muzeum Historii Polski książka „Miasta wielu religii. Topografia sakralna ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej” (pod redakcją: Melchiora Jakubowskiego, Maksymiliana Sasa, Filipa Walczyny) obejmuje 38, artykułów dotyczących świątyń w wybranych kresowych miastach i miasteczkach dawnej Rzeczypospolitej. Wśród opisanych znalazły się m. in. Stanisławów, Tarnopol, Kamieniec Podolski, Grodno, Nieśwież, Podhajce, Nowogródek, Trembowla, Krzemieniec, Połock, Wiśniowiec, Iwie, Widze, Żwaniec, Husiatyn i Jazłowiec.

Start: 18 lutego, godz. 15.00
Miejsce: Muzeum Dulag

Byłeś na koncercie i imprezie. Zrobiłeś fajne zdjęcie na pikniku. Nagrałeś ciekawy film na wystawie? Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.