Kino

Pruszkowskie Kino Letnie zaprasza na sobotni seans

Koncert

Kino zaprasza za tydzień. Sobota z „Koncertem do północy”

Koncert

Koncert do północy: Stanisława Celińska i Krzesimir Dębski