Kto wygra w Raszynie?

Wybory 2018

O fotel wójta Raszyna powalczą w najbliższą niedzielę Andrzej Zaręba, obecny włodarz i Dariusz Wieteska. Obu kandydatów poprosiliśmy o wypełnienie specjalnej wyborczej ankiety.

DARIUSZ WIETESKA, KWW Wspólnota Gminy Raszyn:

Ostatnie cztery lata dla gminy były?

To czas niewykorzystanych dla Raszyna szans. Realizowano wielkie i nie do końca przemyślane projekty, zapominając o małych inwestycjach. Dodatkowo zadłużenie gminy bardzo wzrosło i obecnie gmina wyprzedaje majątek.

Najpilniejsze potrzeby gminy to?

Spraw do zrobienia w gminie jest wiele, ale najpilniejsze widzę trzy. Pierwsza to zadbanie o bezpieczeństwo mieszkańców. Mieszkańcy muszą czuć się bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania. Jeden z kandydatów Wspólnoty Gminy Raszyn zwrócił się do Komendy Głównej Policji z pytaniem, jak wygląda bezpieczeństwo na terenie Gminy Raszyn. Otrzymał odpowiedź, że w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 17 września 2018 roku na terenie gminy było 786 przestępstw. Jak widzimy problem jest poważny i trzeba mu stawić czoła. Piesze patrole policji na terenie gminy powinny być codziennie widoczne.

Druga to troska o zdrowie mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do służby zdrowia, zwłaszcza do lekarzy specjalistów, na terenie gminy. Wielu mieszkańców naszej gminy korzysta z opieki zdrowotnej i skarży się stale na brak dostępu do specjalistów. Zapewnienie sprawnie działającej opieki zdrowotnej z dostępem do specjalistów jest konieczne.

Trzecia to troska o środowisko. Nasza gmina jest zaśmiecona. Gdy spaceruję po gminie zauważam, że brak jest śmietników. Wydawałoby się, że to prosta sprawa, a nawet to przerasta obecne władze gminy. Śmieci lądują w rowach wzdłuż Alei Krakowskiej. Innym problemem, zwłaszcza w okresie zimowym, jest problem smogu, który jest uciążliwy dla mieszkańców, a jest powodowany spalaniem śmieci i np. płyt wiórowych na prywatnych posesjach. Troska o czyste powietrze i czyste otoczenie powinna być ważnym elementem polityki gminy.

Dlaczego zdecydował się Pan kandydować?

Sprawy Raszyna są bliskie mojemu sercu od zawsze, to moja mała ojczyzna. W latach 1990-1998 przez dwie kadencje byłem radnym i zastępcą przewodniczącego Rady Gminy Raszyn. Od 8 lat zauważam brak konsekwencji w działaniu obecnych władz Gminy Raszyn. Z jednej strony pęd w wydatkowaniu ogromnych pieniędzy na bardzo kosztowne i nie przemyślane projekty. Z drugiej strony Gmina jest coraz bardziej zadłużona i wyprzedaje majątek. Zły gospodarz ciągle tłumaczy, że nie ma pieniędzy, bo buduje halę sportową. Tak dalej być nie może. Od wielu miesięcy prowadzę rozmowy z mieszkańcami i wiem, że zła ocena obecnych władz Gminy Raszyn jest powszechna. Dlatego podjąłem decyzję, że będę walczył o dobrą przyszłość dla Gminy Raszyn. Dlatego kandyduje na Urząd Wójta Gminy Raszyn.

Co już udało się Panu zrobić dla gminy i mieszkańców?

Kandydaci Wspólnoty Gminy Raszyn stale aktywnie działają na rzecz mieszkańców Raszyna. Wymienię tylko kilka ich projektów: liderka naszej listy w okręgu 2, pani Elżbieta Kuczara, jest powszechnie znanym i cenionym nauczycielem, od dziesięcioleci zaangażowanym w projekty lokalne. W latach 2011-2015 była dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury. Henryka Koper, która otwiera naszą listę w okręgu numer 1, od 12 lat jest zaangażowana społecznie. Pełniła różne funkcje: była radną i sołtysem, wśród jej dokonań jest zarówno budowa pomników (księdza Jerzego Popiełuszki i obelisku Pielgrzymki Warszawskiej), jak i zaangażowanie w budowę Centrum Kultury Raszyn, Centrum Zdrowia i szkoły w Sękocinie, a także remonty ulic, np. Pruszkowskiej, Godepskiego. Beata Sulima-Markowska, otwierająca listę Wspólnoty Gminy Raszyn w okręgu nr 3, razem z grupą mieszkańców założyła stowarzyszenie „Zmieniamy Gminę Raszyn”. Zajmuje się rozwiązywaniem małych lokalnych problemów, niedostrzeganych i zaniedbywanych przez obecne władze gminy.

Którego z kontrkandydatów obawia się Pan najbardziej?
Mam tylko jednego kontrkandydata, Andrzeja Zarębę. Nie obawiam się go w żaden sposób.

ANDRZEJ ZARĘBA, KW Prawo i Sprawiedliwość – obecny wójt Raszyna:

Ostatnie cztery lata dla gminy były ?

Ostatnie cztery lata dla Gminy Raszyn to okres najszybszego rozwoju i realizacji największych inwestycji gminnych. Na finiszu kadencji nie tylko osiągnęliśmy zakładane cele, ale też stworzyliśmy podstawy dalszego rozwoju. Pokazaliśmy, jak dobrze można wykorzystać gminny budżet i skutecznie sięgać po środki zewnętrzne. Jako dowód, niech posłużą dwie liczby. Pierwsza to 140 milionów złotych wydanych na inwestycje, druga to 48 milionów złotych, pozyskanych środków zewnętrznych z dotacji krajowych i unijnych.

Dzięki nim w tej kadencji wybudowaliśmy: dwa gminne przedszkola, nowoczesną szkołę z halą sportową, boiskiem i aulą widowiskową, halę sportowo-widowiskową, 45 ulic, chodników i parkingów. Obecnie budujemy trasy rowerowe i mamy gotowe projekty wielu ulic. Ponad 40 km sieci kanalizacji sanitarnej i wodnej, dbudowujemy zabytkowy kompleks Austerii, prowadzimy rewitalizację Reduty Raszyńskiej 1809 r., współfinansujemy budowę nowoczesnego komisariatu policji w Raszynie, wiele innych mniejszych inwestycji typu place zabaw, siłownie zewnętrzne itp.

Najpilniejsze potrzeby gminne to:

Budowa i modernizacja dróg gminnych, budowa dwóch przedszkoli w miejscowości Sękocin i Falenty, rewitalizacja Al. Krakowskiej i terenów przyległych, dalsza budowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągów, rewitalizacja zabytkowego kompleksu Austerii.

Dlaczego zdecydował się Pan kandydować?

Zdecydowałem się kandydować ponieważ uważam ostatni okres pracy gminnego samorządu za bardzo udany. Obecny samorząd raszyński udowodnił, że jest skuteczny i dobrze przygotowany do realizacji postawionych zadań, mogący dalej realizować je w dotychczasowym tempie. Mamy przygotowaną dużą ilość projektów i koncepcji zarówno inwestycyjnych jak i społecznych. Część tych zamierzeń jest realizowana i wymaga kontynuacji. Osobiście uważam, że mam dobre przygotowanie i merytoryczną wiedzę oraz bogate doświadczenie. W samorządzie raszyńskim działam od 16 lat, dwie kadencje jako radny i kolejne dwie jako wójt gminy.

Co już Panu udało się zrobić dla gminy i mieszkańców?

Uważam, że od dnia objęcia stanowiska wójta czyli w roku 2010 do chwili obecnej, razem z całym samorządem wykonaliśmy naprawdę dobrą robotę, której skutki widoczne są na każdym kroku i dobrze znane, osiągnęliśmy zakładane przez nas cele i stworzyliśmy perspektywy do dalszego rozwoju. Potwierdzeniem tego jest prawie 250 mln złotych wydanych na inwestycje, oraz 100 mln pozyskanych środków zewnętrznych.

To dzięki nim wybudowaliśmy: centrum zdrowia w Raszynie, trzy gminne przedszkola przy ulicach: Lotniczej, Poniatowskiego, Miklaszewskiego, w których jest miejsce dla 550 dzieci. Dwie nowoczesne szkoły: w Sękocinie i wielofunkcyjny kompleks szkolno – przedszkolny w Ładach.

Halę sportowo-widowiskową i wielofunkcyjne boisko Wronik w Raszynie, raszyńskie centrum kultury i aulę widowiskową przy szkole w Ładach, 100 ulic, chodników i parkingów. Budujemy obecnie trasy rowerowe, mamy też gotowe projekty wielu innych ulic. Ponad 120 km sieci kanalizacji sanitarnej i wodnej. Odbudowujemy zabytkowy kompleks Austerii, prowadzimy rewitalizację Reduty Raszyńskiej 1809 r. W trakcie budowy współfinansowany przez nas nowoczesny komisariat policji w Raszynie. To największe inwestycje, ale było też wiele innych w sferze kultury, oświaty, sportu, bezpieczeństwa, czy pomocy społecznej.

Którego z kontrkandydatów obawia się Pan najbardziej ?

Mam duże doświadczenie samorządowe i wielką pokorę w stosunku do możliwej oceny jaką uzyskam wraz ze swymi współpracownikami w czasie wyborów. Ale wybory samorządowe to nie walka z konkretnym kontrkandydatem, ale przedstawienie swoim wyborcom sprawozdania z pracy jaką się wykonało. Wybory samorządowe to nie konkurs piękności, ale czas przedstawienia swojej wiarygodności i autentycznych dokonań. O wartości mojej i moich współpracowników świadczą czyny i zrealizowane zadania, a nie puste słowa. Czułbym się zawiedziony, gdyby wybory samorządowe sprowadzać się miały do oszukania wyborców chwytliwymi hasłami.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.