Kto wygra batalię o Grodzisk Mazowiecki?

Wybory 2018

Już w najbliższą niedzielę mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego wybiorą swojego burmistrza. Do wyścigu o to stanowisko stanęli obecny włodarz Grzegorz Benedykciński oraz Łukasz Lewandowski. Obaj wypełnili naszą specjalną wyborczą ankietę.

Grzegorz Benedykciński, KWW Ziemia Grodziska:

Ostatnie cztery lata dla gminy były?

Grodzisk Mazowiecki zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji ogólnej rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA „Sukces kadencji 2014-2018” w kategorii miasta powiatowe. W rankingu wzięto pod uwagę 267 miast. Klasyfikacja ogólna uwzględniała poziom osiągniętych wskaźników: finansowych, ekonomicznych, infrastrukturalnych i społecznych. Opierano się na najnowszych, dostępnych danych pochodzących głównie z GUS oraz ze sprawozdań finansowych.

Porównaniu podlegała sytuacja na początku i na końcu kadencji. Wyróżniono zatem samorządy, w których dokonał się największy skok rozwojowy. Na przykład na początku gminy budżet wynosił ok 178 mln, a na koniec ok. 316 mln. Wydatki inwestycyjne na początku kadencji wynosiły 50 mln natomiast w ostatnim roku kadencji według planu 136 mln.Kwota pozyskanych dotacji z Unii Europejskiej w roku 2014 wynosiła 16 mln, natomiast na koniec kadencji w 2018 roku to 60 mln.

Najpilniejsze potrzeby gminy to:
Budowa Obwodnicy Zachodniej Grodziska Mazowieckiego, remont drogi wojewódzkiej nr 579
Poprawa transportu publicznego oraz komunikacji w gminie poprzez budowę nowych dróg, ulic oraz ścieżek rowerowych.

Oświata to budowa nowej szkoły np. w miejscowości Szczęsne, rozbudowa szkół: w Izdebnie Kościelnych i szkoły nr 2 przy ul. Westfala w Grodzisku Mazowieckim. Działania te mają na celu zniesienia nauczania na zmiany
w naszych szkołach. Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Okrężnej w Grodzisku Mazowieckim, a także kolejnych świetlic wiejskich.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej, poprawa stanu jakości powietrza. Wsparcie wymiany kotłów węglowych z dofinansowaniem Gminy.

Dlaczego zdecydował się Pan kandydować?
Moja decyzja o kandydowaniu wynika z zaufania mieszkańców, jakie otrzymuje w głosowaniu w kolejnych wyborach jaki z tego, że kocham tę pracę, znam potrzeby mojej gminy i moich mieszkańców. Jestem skuteczny w realizowaniu nowych zadań, mam pomysły które poprawią jakość życia. Jest również dużo przedsięwzięć w trakcie realizacji i chciałbym doprowadzić do ich zakończenia. Jeżeli zostanę burmistrzem, będzie to moja ostatnia kadencja. W związku z tym chciałbym zakończyć moją karierę, którą zawdzięczam mieszkańcom, w taki sposób, żeby się wywiązać ze wszystkich swoich zobowiązań.

Co już Panu udało się zrobić dla gminy i mieszkańców?
W kończącej się kadencji w latach 2014-2018 został wybudowany nowoczesny budynek, który będzie pełnił funkcję centrum dla seniora oraz biblioteki publicznej. Obecnie w gminie prowadzony jest program pod nazwą Strefa Aktywnego Seniora, w którym uczestniczy około 1000 mieszkańców w różnego rodzaju zajęciach. Głównym celem projektu jest zaktywizowanie i integracja mieszkańców gminy Grodzisk Mazowiecki w wieku 60 plus.
Został zmodernizowany zabytkowy budynek szkoły podstawowej nr 1 przy ul. Bartniaka w Grodzisku Mazowieckim, rozbudowana szkoła podstawowa w Adamowiźnie, zakończono także pierwszy etap rozbudowy szkoły podstawowej nr 2 przy ul. Westfala w Grodzisku Mazowieckim.

Zostały wybudowane trzy nowe świetlicy we wsiach Szczęsne, Kraśnicza Wola i Chlebnia, kolejne są w budowie tj. w Zabłotni, Opypach i Mościskach.

Na cele kultury wyremontowano zabytkową „Willę Niespodziankę” w Grodzisku oraz w obiekcie grodziskiego Dworca Kolejowego uruchomiona została Przestrzeń Kulturze Przyjazna, która pełni funkcję poczekalni oraz galerii wystawowej.

Wybudowany został wielopoziomowy parking na 300 miejsc przy ul. Żydowskiej oraz parking przy ul. Piaskowej w systemie P&R, a w ramach parkingów 4 stacje ładowania samochodów elektrycznych. Na około 15 ha przestrzeni publicznej w mieście urządziliśmy siedem nowych parków, ponadto powstały nowe skwery, place zabaw, siłownie. Wzdłuż wielu ulic została nasadzona zieleń przydrożna. Hitem tego roku jest zrewitalizowany obszar Stawów Walczewskiego z plażą miejską.

Na ukończeniu jest budowa 6-ciu km ścieżek rowerowych, o kolejne stacje została rozbudowana także sieć stacji rowerów miejskich z fotelikami dla dzieci. Wybudowano i wyremontowano kolejne kilometry dróg i ulic.

Którego z kontrkandydatów obawia się Pan najbardziej?
W obecnych wyborach mam jednego kontrkandydata. Zawsze do wszystkich moich kontrkandydatów odnosiłem się z szacunkiem

Łukasz Lewandowski, KW Prawo i Sprawiedliwość:

Ostatnie cztery lata dla gminy były? 
Czasem dobrego rozwoju gminy, dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych. Pozostały jednak obszary zaniedbane. Troska o nie stanowi mój priorytet.

Najpilniejsze potrzeby gminy to:
Pełna likwidacja barier architektonicznych, rozwój komunikacji, pomoc dla spółdzielców mieszkaniowych.

Dlaczego zdecydował się Pan kandydować?
Do wyborów idę z hasłem „Grodzisk przyjazny mieszkańcom”, i kandyduję właśnie dlatego, że chce by nasza miejscowość stała się miejscem, w którym każdy mieszkaniec będzie tak samo ważny.

Co już udało się Panu zrobić dla gminy i mieszkańców?
Od siedmiu lat jestem zaangażowany w aktywność społeczną, głównie w pomoc spółdzielcom mieszkaniowym. Aktywnie uczestniczę w życiu miasta. Chciałbym to robić jak najpełniej.

Którego z kontrkandydatów obawia się Pan najbardziej?
Szanuję Burmistrza Benedykcińskiego i jego sposób rozwoju miasta. Uważam jednak, że po 24 latach nadszedł czas na zmianę.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.