Kto odpowiada za odśnieżanie?

Pruszków

Na brak śniegu narzekać nie możemy, jednak jego nadmiar generuje problemy. Mieszkańcy Pruszkowa narzekają na nieodśnieżone drogi i chodniki.

Podział obowiązków wydaje się jasny. Właściciele posesji mają świadomość, że muszą odśnieżać chodniki przylegające do ich posesji. Są również zobowiązani do usuwania zwisających sopli. Dotyczy to zarówno zarządcy nieruchomości jak i właściciela domu jednorodzinnego. Miasto również ma swoje obowiązki. Czy się z nich wywiązuje? Mieszkańcy Pruszkowa zwracają uwagę na zaniedbania. – To co się dzieje w mieście zakrawa na kpinę a już to, co się dzieje w okolicach dworca PKP to jakiś horror – napisała czytelniczka Ela. W swojej opinii nie była odosobniona. – Komu i za ile zlecono zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych. Kilka centymetrów śniegu i zaczynają się kłopoty – czytamy w kolejnej wiadomości nadesłanej na adres kontakt@wpr24.pl.

Miasto na zimowe utrzymanie ulic przeznacza niemałe pieniądze. – Umowa na zimowe utrzymanie ulic miejskich zawarta była 5 października 2015 r. Wykonawcą robót wybranym w trybie przetargu nieograniczonego jest Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. przy ul. Bryły 6 w Pruszkowie. Na rok 2016 przewidziano w umowie kwotę 1, 45 mln zł. Do realizacji zadania polegającego na zimowym utrzymaniu ulic miejskich wykonawca ma obowiązek przeznaczyć 3 jednostki sprzętowe – pługosolarki – wyjaśnia Elżbieta Jakubczak-Garczyńska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pruszkowie.

Wszyscy chcą, aby poruszanie się po drogach i chodnikach było bezpieczne. Trzeba pamiętać, że nie za wszystkie ulice odpowiada miasto. – Odśnieżaniem objętych jest 191 odcinków ulic o łącznej długości 89 670 mb. Ulice, które nie są wymienione w stałej trasówce utrzymania zimowego mogą być odśnieżane na dodatkowe zlecenie w razie takiej potrzeby w zależności od warunków atmosferycznych. Największe znaczenie dla zachowania sprawności komunikacyjnej miasta ma usuwanie śliskości z głównych  ulic o charakterze wojewódzkim i powiatowym. Ulicami wojewódzkimi są np. Al. Wojska Polskiego, Al. Jerozolimskie, Poznańska, część ul. 3-Go Maja, Waryńskiego, część ul. Żbikowskiej, Ożarowska, natomiast ulice powiatowe to między innymi Prusa, Komorowska, Armii Krajowej, Sadowa, Sienkiewicza, Staszica, Gomulińskiego, Warsztatowa, Broniewskiego, Powstańców, Robotnicza, Długa. Miasto jest odpowiedzialne za utrzymanie dróg gminnych. Poza drogami gminnymi na terenie miasta są jeszcze drogi osiedlowe, za utrzymanie których są odpowiedzialni zarządcy osiedli – tłumaczy Jakubczak-Garczyńska.

Jak często w ostatnim czasie usuwano skutki opadów śniegu? – W okresie od 6 do 18 stycznia interwencje podejmowane były 10 razy, z czego 6 razy wykonywane było płużenie i sypanie mieszanką solną lub piaskowo-solną a 4 wyjazdy to likwidacja gołoledzi – podaje naczelnik  Wydziału Ochrony Środowiska.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.