Kontrola świadczenia usług wodno-kanalizacyjnych

Podkowa Leśna

W Podkowie Leśnej skontrolowano mieszkańców pod względem świadczenia usług wod-kan. Okazało się, że za wodę i kanalizację płaci ok. 70 proc. osób, a tylko 53 proc. ma aktualne umowy. – Dzięki pracy zespołu będzie możliwość wyłonienia osób, które nie wywiązują się ze swoich obowiązków – zapowiada Artur Tusiński, burmistrz miasta-ogrodu.

Do przeprowadzenia kontroli został powołany specjalny zespół pracowników. Wyszło na jaw, że ok. 30 proc. mieszkańców nie uiszcza opłaty za wspomniane usługi. Niestety włodarze nie wiedzą ile nieruchomości zostało podłączony do wody i kanalizacji „na dziko”. – Nie zostały zainwentaryzowane, nie ma ich na mapach, właściciele nie płacą – informuje na swoim blogu Tusiński.

Celem do jakiego będzie dążył zespół jest unormowanie całej sytuacji. Co to oznacza? Osoby, które do tej pory nie płaciły za wodę i kanalizację muszą mieć się na baczności, bowiem pracownicy powołani przez podkowiański magistrat ujawnią kto dokładnie nie uiszczał opłat. –  Celem projektu jest skontrolowanie, czy wszyscy obywatele miasta mają kompletne dokumenty, tj. czy mają aktualne umowy wodno- kanalizacyjne i deklaracje związane z odpadami – czytamy na blogu burmistrza.

Według Artura Tusińskiego to wynik zaniedbań z lat ubiegłych. W okresie od 6 do 15 maja zespół przeanalizował 164 nieruchomości przy ul. Akacjowej, Bażantów, Bluszczowej, Błońskiej, Borowin i Borsuczej. Okazało się, że tylko 66 domostw posiada umowy wod-kan, deklaracje dotyczące odpadów, a płatności są uiszczane regularnie. Wynika z tego, że aż 98 nieruchomości musi wyjaśnić swoją sytuację, czyli z: braku umów wodno-kanalizacyjnych lub brak ich aktualizacji  braku podłączeń do kanalizacji, braku inwentaryzacji kanalizacji i wody na mapie, braku płatności (woda, kanalizacja, odpady), braku deklaracji dotyczących odpadów.

– W przygotowaniu są pisma wzywające mieszkańców Podkowy Leśnej do stawienia się w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna w celu uzupełnienia, aktualizacji umów, deklaracji oraz w celu wyjaśnienia braku płatności. Obecnie jest około 80 pism, które są przygotowane do wysłania. Ze wstępnych kalkulacji wynika, że będzie jeszcze około 300 tego typu pism – informuje Tusiński.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.