Konsultacje społeczne w Grodzisku i Milanówku

Region

Od 6 sierpnia Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie prowadzi konsultacje społeczne dotyczące opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, oraz uzyskania decyzji środowiskowych uwarunkowań dla budowy przebiegu drogi wojewódzkiej nr 719 na terenie gmin Milanówek i Grodzisk Mazowiecki.

Na stronie internetowej MZDW zostaną udostępnione informacje oraz materiały graficzne dotyczące przedsięwzięcia. Dodatkowo od 06.08 w godzinach urzędowania, będzie można zapoznać się z opisem inwestycji i planami sytuacyjnymi nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 719, zamieszczonymi na tablicy ogłoszeń UM Grodzisk Mazowiecki oraz UM Milanówka.

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia można będzie przesyłać w formie elektronicznej i pisemnej w terminie do dnia 15.09.2010r. na adres mailowy: silesia@ayesa.pl, dyrekcja@mzdw.pl oraz środowisko@milanowek.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne – projekt nowego przebiegu DW-719”, bądź pocztą na adres: Ayesa Polska Sp. z o. o. – Biuro Silesia, ul. Szyb Walenty 26A, 41-700 Ruda Śląska, faksem na nr: 32 78 95 089 bądź na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa lub faksem na nr: 22 244 90 13, oraz do urzędu miasta
Milanówka na adres: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek.

Przesłane, podpisane i zaopatrzone w adres uwagi, wnioski i zastrzeżenia zostaną przeanalizowane i będą służyć optymalizacji trasy wariantów.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.