Konsultacje strategii rozwoju Milanówka

Milanówek

Mieszkańcy Milanówka mogą wyrazić swoje zdanie na temat projektu strategii zrównoważonego rozwoju miasta na lata 2017-2030. Uwagi można przesyłać do 7 kwietnia.

Strategia rozwoju to niezwykle ważny dokument, który prezentuje kierunki rozwoju samorządu i wskazuje działania, które mają doprowadzić do osiągnięcia wyznaczonego celu. Jednak nie jest to plan określony na stałe. Samorządy podejmują wysiłek w celu aktualizacji strategii rozwoju. Na taki krok zdecydował się milanowski magistrat. Poprzednia strategia rozwoju została przygotowana w 2004 roku i zaktualizowana w 2009 roku, jej ramy czasowe określono na 2020 rok. 

Władze Milanówka postanowiły spojrzeć w przyszłość. W związku z tym podjęto prace nad aktualizacją strategii rozwoju. – Wizja i kierunki rozwoju Miasta Milanówka zostały określone w oparciu o przeprowadzoną pogłębioną diagnozę społeczną oraz wielowymiarową diagnozę
opracowaną na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Milanówka, obejmującą obszary: społeczny, gospodarczy, przestrzennofunkcjonalny i środowiskowy. Kierunki działań i potrzeby mieszkańców w zakresie rozwoju strategicznego gminy były również przedmiotem spotkań warsztatowych organizowanych w październiku 2016 r., a opisy zawarte w niniejszym dokumencie stanowią ich podsumowanie – czytamy w strategii rozwoju.

W dokumencie wskazano na atuty miasta w postaci unikalnego połączenia terenów zielonych, bogatych tradycji historycznych, aktywności społecznej mieszkańców czy dobry stan infrastruktury technicznej. Milanowski magistrat stoi również przed wieloma wyzwaniami. Wśród słabości miasta wymieniono m.in. zły stan infrastruktury w zakresie dróg, małą ilość tras rowerowych, zmniejszający się zasób wody czy też nieadekwatną do potrzeb liczbę lokali komunalnych i socjalnych. Autorzy strategii rozwoju podkreślają, że w 2030 roku Milanówek ma być miejscem przyjaznym do życia, na które duży wpływ będą mieli mieszkańcy. – Rozwój miasta zależy w ogromnej mierze od aktywności i zaangażowania mieszkańców. To mieszkańcy korzystają z infrastruktury technicznej, płacą podatki, angażują się w działania na rzecz lokalnych społeczności. Milanówek od początku funkcjonowania jako miasto charakteryzował się wyrazistym zaangażowaniem mieszkańców w sprawy lokalne, regionalne i krajowe – napisano w projekcie aktualizacji strategii zrównoważonego rozwoju.

Milanowski magistrat chce poznać zdanie mieszkańców na temat dokumentu. Do 7 kwietnia każdy może zgłosić swoje uwagi za pomocą elektronicznej ankiety bądź  bądź formularza konsultacyjnego.

Warto nadmienić, że 23 marca o godz. 18.00 w szkole podstawowej nr 2 przy ul. Literackiej 20 odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu strategii zrównoważonego rozwoju Milanówka.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.