Konsorcjum odpiera zarzuty

Region

Konsorcjum firm Budimex, Dromex, Strabag, Mostostal Warszawa i Warbud, które buduje odcinek drogi S8 z Konotopy do Trasy Armii Krajowej w Warszawie, odpiera zarzuty Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że nowo wybudowana trasa ma liczne niedoróbki.

Choć prace budowlane na odcinku trasy o długości 10, 5 km, od Konotopy do al. Armii Krajowej w Warszawie, zakończyły się w połowie grudnia, to kierowcy wciąż nie mogą korzystać z drogi. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uważa, że przy realizacji inwestycji wykonawcy dopuścili się uchybień, m.in. zaniżenia ilości asfaltu w warstwach bitumicznych i zbyt cienkich warstw jezdni.

Ponadto GDDKiA jest zdania, że skarpy na całym odcinku są porozmywane i wymagają naprawy, a bariery betonowe w pasie dzielącym jezdnie są uszkodzone. Pełny wykaz niedoróbek i dokumentujące je zdjęcia GDDKiA zamieściła na swojej stronie internetowej i domaga się, by stwierdzone przez nią usterki wykonawca usunął na własny koszt. Ma na to rok.

Konsorcjum odpiera zarzuty. „11 stycznia 2011 r. konsorcjum wykonawcze otrzymało od inżyniera kontraktu (tj. firmy wybranej przez GDDKiA do nadzoru wykonawcy w zakresie zgodności z projektem i jakości wykonania) świadectwo przejęcia robót, potwierdzające właściwe i terminowe zakończenie prac kontraktowych, które nastąpiło 15 grudnia 2010 r. Wyraźnie podkreślamy, że na każdym etapie realizacji inwestycji prowadzone były nadzorowane przez GDDKiA kontrole pod kątem zgodności z projektem i GDDKiA nie zgłaszała żadnych zastrzeżeń” – napisali przedstawiciele konsorcjum w komunikacie.

Wykonawca uważa, że teza o wykonaniu inwestycji niezgodnie z projektem opiera się na zakwestionowaniu badań, które GDDKiA dotychczas akceptowała, oraz uszkodzeniach spowodowanych pracami wykonywanymi przez inne podmioty. Wykonawca uważa też, że zastrzeżenia GDDKiA dotyczące S8 są typowe dla tak dużych przedsięwzięć drogowych i żadna z usterek nie ma wpływu na użytkowanie trasy.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.