Konkurs na najaktywniejsze sołectwo

Region

Do 15 czerwca można składać wnioski zgłoszeniowe do konkursu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na najciekawsze inicjatywy w społecznościach wiejskich. Wyróżnieni otrzymają pomoc na sfinansowanie kolejnych projektów.

Celem konkursu jest promocja ciekawych inicjatyw w społeczności wiejskiej oraz promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej.

Podczas oceny projektów będzie brany pod uwagę m.in. jego wpływ na integrację społeczności lokalnej, zasięg oraz innowacyjność przedsięwzięcia. Istotne będzie również podjęcie przez gminę uchwał o utworzeniu funduszu sołeckiego. Korzyścią z utworzenia takiego funduszu są dodatkowe pieniądze z budżetu państwa. Dotacje mogą wynosić od 10 do 30 proc. wydanych pieniędzy. Najwyższe dofinansowanie będą dostawać gminy o najniższych dochodach, zaś najmniejsze – gminy najbogatsze.

Kandydatury do konkursu może zgłaszać 15 mieszkańców sołectwa, rady sołeckie, przewodniczący rad gmin i powiatów, wójtowie, starostowie oraz organizacje pozarządowe. Zgłoszenia wraz z załączoną dokumentacją można składać do 15 czerwca 2011 r. osobiście lub listownie w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Szczegóły znajdują się na: ngo/inicjatywa_solecka.html.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.