Koniec z reklamami co pięć minut

Region

Przerwa między blokami reklamowymi podczas filmów nie będzie mogła być krótsza niż pół godziny, zakazane ma być przerywanie reklamami m.in. serwisów informacyjnych i audycji dla dzieci - zakłada przyjęty we wtorek przez rząd projekt noweli ustawy o radiofonii i telewizji.

Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych. Termin na to dostosowanie minął 19 grudnia 2009 roku.

Nowelizacja określa m.in. zasady i warunki działalności w dziedzinie radiowych i telewizyjnych usług medialnych, prawa i obowiązki dostawców radiowych i audiowizualnych usług medialnych, a także obowiązki dostawców usług telekomunikacyjnych zapewniających przekazywanie usług medialnych, prawa odbiorców tych usług oraz warunki realizacji interesu publicznego w radiofonii i telewizji.

Wprowadza zakaz nadawania ukrytych przekazów handlowych, podobnie jak to ma miejsce w przypadku obowiązującego obecnie przepisu dotyczącego zakazu ukrytej reklamy. „Choć dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych liberalizuje zasady umieszczania reklam, to jednak rząd stoi na stanowisku, że na gruncie polskim dopuszczenie przerywania audycji dowolną liczbę razy i w każdym czasie nie będzie dozwolone” – poinformowało CIR.

W projekcie wskazano, że przerwa między kolejnymi blokami reklamowymi w audycji w programie telewizyjnym ma wynosić 20 minut, natomiast w programie radiowym – 10 minut. Filmy fabularne i telewizyjne będą mogły być przerywane co 30 minut. Zakaz przerywania reklamami obejmie: serwisy informacyjne i magazyny na temat aktualnych wydarzeń, audycje o treści religijnej, audycje publicystyczne i dokumentalne krótsze niż 30 minut oraz audycje przeznaczone dla dzieci.

Zakazane ma być tzw. lokowanie produktów (chodzi o ukrytą reklamę produktu, eksponowanie go np. w serialach), będzie też bezwzględny zakaz lokowania tematów. Ma to służyć utrzymaniu niezależności redakcyjnej, swobody twórczej i dziennikarskiej. Lokowanie tematu, które polega na słownym nawiązaniu do produktu, usługi lub ich znaku towarowego, jest w większym stopniu ukrytym przekazem i odbiorcy mogą mieć trudności w odróżnieniu części scenariusza przygotowanego przez autorów od umieszczonego w nim lokowanego tematu.

Zgodnie z projektem, zakazane będzie nawoływanie do nienawiści; wprowadzone zostaną rozwiązania ułatwiające osobom niepełnosprawnym (wzrokowo lub słuchowo) dostęp do programów. Nadawcy i dostawcy audiowizualni zostali zobowiązani do zapewnienia, by co najmniej 10 proc. programu, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, posiadało udogodnienia umożliwiające takim osobom odbiór programu (audiodeskrypcja lub przekaz migowy).

Nowelizacja podyktowana jest koniecznością wdrożenia unijnej Dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych. Z jej wprowadzeniem jesteśmy spóźnieni ponad rok. Termin implementacji minął 19 grudnia 2009 r.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.