Koniec sporu o ujęcie na Łąkowej?

Region

Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim odrzucił wniosek grodziskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji o zasiedzenie działki przy ul. Łąkowej, na której znajduje się duże ujęcie wody. Czy to koniec wieloletniego sporu o tę studnię?

O decyzji w tej sprawie poinformowała Wiesława Kwiatkowska, burmistrz Milanówka. – W dniu 24 października 2018 r. w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim zostało ogłoszone postanowienie kończące sprawę z wniosku ZWiK Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim z udziałem Gminy Milanówek i Skarbu Państwa o zasiedzenie. Postępowanie dotyczyło nieruchomości przy ul. Łąkowej, dz. ew. nr 50/1 i 50/2 obr. 06-18. Sąd oddalił wniosek ZWiK Sp. z o.o. o zasiedzenie tej nieruchomości oraz zasądził od ZWiK na rzecz Gminy Milanówek kwotę 3 300 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania – czytamy w oświadczeniu burmistrz miasta-ogrodu.

Jak dodaje Kwiatkowska, sąd w całości podzielił stanowisko i argumenty powołane przez Milanówek w toku postępowania. – Po pierwsze, Sąd uznał, że wbrew twierdzeniom wnioskodawcy nie upłynął wymagany ustawą 30-letni okres potrzebny do zasiedzenia. Ponadto Sąd uznał, że nawet gdyby w sprawie upłynął wymagany ustawą okres, to ZWiK i jego poprzednicy prawni nie byli w ogóle samoistnymi posiadaczami nieruchomości – zaznacza Kwiatkowska.

I zapowiada walkę o odszkodowanie dla Milanówka. – Powyższe postanowienie Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim, choć jeszcze nieprawomocne, w związku z przesądzeniem o braku tytułu prawnego ZWiK do przedmiotowej nieruchomości, aktualizuje roszczenie Gminy Milanówek w stosunku do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiącej działkę nr 50/1 oraz 50/2 w kwocie co najmniej 8 714 376,00 zł (osiem milionów siedemset czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych) – wyjaśnia burmistrz Kwiatkowska.

Walka o prawo do korzystania z ujęcia na ul. Łąkowej trwa od wielu lat. Studnia użytkowana jest przez grodziski ZWiK mimo że studnia fizycznie znajduje się na terenie Milanówka. Spółka argumentuje m.in., że ujęcie nr 5 w Milanówku przy ul. Łąkowej wchodzi od początku, wraz z czterema innymi studniami położonymi na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki, w skład ujęcia wody „Cegielniana”, będącego głównym od ponad 30 lat źródłem zaopatrzenia w wodę miasta i terenów wiejskich gminy. Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przekonuje zaś że miasto-ogród nie miało kiedyś własnej spółki zarządzającej dostawami wody, a studnia przy Łąkowej rozwiązałaby kłopoty z zaopatrzeniem.

Październikowy wyrok o odrzuceniu wniosku o zasiedzenie jest nieprawomocny.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.