Koniec problemów z wodą i ściekami? Wybudują kolektor

Region

We wtorek w Warszawie podpisane zostało czterostronne porozumienie, na mocy którego w powiecie pruszkowskim wybudowany zostanie nowy kolektor oczyszczalni ścieków.

Kolektor C-bis będzie stanowił odciążenie istniejącego Kolektora C, odprowadzającego ścieki sanitarne z terenu Piastowa, Pruszkowa i dzielnicy Ursus do oczyszczalni ścieków w Pruszkowie. Konieczność budowy Kolektora C-bis wynika z jednej strony z przeciążenia obecnie działającego kolektora, a z drugiej z potrzeby rozbudowy sieci kanalizacyjnej dla terenów, które dotychczas pozostawały niezurbanizowane. Istniejący obecnie układ odprowadzania ścieków z obszaru obejmującego Piastów i Pruszków nie posiada wymaganej rezerwy przepustowości, co stwarza realne zagrożenie przepełnienia, a w konsekwencji awarii i wiążących się z tym niedogodności. – To w praktyce mniej awarii wodociągowych i mniejsza uciążliwość nieprzyjemnych zapachów, na które narażeni są mieszkańcy Piastowa i Pruszkowa – tłumaczy Krzysztof Bukowski ze Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

– Budowa Kolektora C-bis i jego połączeń z obecnie pracującym kolektorem jest szczególnie ważna z punktu widzenia Powiatu Pruszkowskiego dlatego od początku deklarowaliśmy swoją wolę współpracy przy jego budowie – mówi Maksym Gołoś, starosta pruszkowski. – Jeśli na tym etapie możemy podjąć działania, które uchronią mieszkańców Pruszkowa i Piastowa przed przykrymi konsekwencjami ewentualnej awarii niewydolnej już instalacji to jest to działanie, któremu należy i należało nadać wysoki priorytet – dodaje.

Nowy kolektor ma zagwarantować bezpieczną pojemność i retencję ściekową dla całego systemu kanalizacji sanitarnej pasma pruszkowskiego. Ponadto magistrale wodociągowe mają umożliwić optymalizację procesu dostawy wody jego odbiorcom.

Sygnatariuszami podpisanego dziś porozumienia są prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. Renata Tomusiak, starosta pruszkowski Maksym Gołoś i członek zarządu Powiatu Pruszkowskiego Ewa Borodzicz, prezydent miasta Pruszkowa Jan Starzyński i burmistrz miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.