Komunalne do czasu

Region

Mieszkania komunalne przyznawane na określony czas, czynsz w wysokości pozwalającej gminie na ich utrzymanie - to pomysły resortu infrastruktury na skuteczniejsze zarządzanie takimi lokalami.

Ministerstwo Infrastruktury chce dać gminom narzędzia umożliwiające lepsze gospodarowanie mieszkaniami komunalnymi. Resort przygotował projekt założeń nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, która ma zmniejszyć kolejkę oczekujących na gminny lokal.

Obowiązujące przepisy nie dają samorządom możliwości przeprowadzania ponownej weryfikacji uprawnień do mieszkania komunalnego. Sprawdzenie spełnienia kryterium w postaci wysokości dochodów odbywa się tylko w momencie przyznawania takiego lokalu. W efekcie mieszkania komunalne są „częstokroć zajmowane przez osoby o znacznie wyższych dochodach, pozwalających na najem lokalu na wolnym rynku” – wskazuje ministerstwo.

Dlatego projekt zakłada, że samorządy będą mogły wynajmować mieszkania komunalne tylko na określony czas. O wysokości dochodu gospodarstwa domowego, uzasadniającej oddanie w najem lokalu, miałaby decydować rada gminy. Osoby niespełniające ustalonych warunków, będą musiały po wygaśnięciu umowy najmu opuścić lokal, a samorząd zwolnione w ten sposób mieszkanie będzie mógł wynająć osobie uprawnionej, bardziej potrzebującej.

Resort chce też, by czynsz pokrywał co najmniej koszty utrzymania nieruchomości. Według założeń gmina będzie mogła ustalić jedną bazową stawkę na terenie całej jst lub oddzielne dla każdej nieruchomości. Ważne, by suma wpływów z czynszów nie była niższa od kosztów utrzymania lokali z gminnego zasobu.

Dla najemców o niskich dochodach utrzymane zostaną zniżki, a dodatkowe wsparcie stanowić będzie zreformowany system dodatków mieszkaniowych. Z prawa do tych ostatnich mają zostać wykluczeni m.in. właściciele domów i mieszkań, dzięki czemu osoby rzeczywiście potrzebujące dostaną wyższe wsparcie finansowe.

Zmienić ma się również mechanizm przyznawania lokali socjalnych. Decyzję taką miałby podejmować każdorazowo sąd, biorąc pod uwagę tylko sytuację materialną zainteresowanego. To oznacza, że nawet kobietom w ciąży czy bezrobotnym nie będzie przysługiwało prawo do lokalu, jeżeli ich sytuacja życiowa pozwala na samodzielne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

Resort proponuje też zmianę w Kodeksie Cywilnym, wykluczającą lokale z zasobów gminy z prawa dziedziczenia. W przypadku śmierci najemcy takiego lokalu umowa najmu wygaśnie. Rodzina będzie mogła się o nie ubiegać według ustalonych przez samorząd kryteriów.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.