Komitety liczą dni

Region

Niecały tydzień pozostał komitetom wyborczym na zgłaszanie kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych. Ich powołanie powinno nastąpić do 7 października.

Zgodnie z oficjalnym kalendarzem wyborczym (Pobierz) do 2 października komitety wyborcze mają czas na poinformowanie komisarza wyborczego powstaniu i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych. Ponieważ jest to sobota, termin zostanie przesunięty o 2 dni – do poniedziałku, 4 października.

Tego samego dnia upływa także czas, jaki przepisy wyborcze dają nowo utworzonym komitetom na zgłaszanie kandydatur do terytorialnych: wojewódzkich, powiatowych, gminnych (miejskich) i dzielnicowych komisji wyborczych. Należy to zrobić również w siedzibie komisarza wyborczego.

Terytorialne komisje wyborcze zostaną powoływane najpóźniej 7 października w składzie 7-9 osób. W skład każdej wojewódzkiej i powiatowej komisji wyborczej oraz miejskiej komisji wyborczej w mieście na prawach powiatu wchodzi z urzędu jako przewodniczący, sędzia wskazany przez prezesa właściwego sądu okręgowego.

Prawo zgłaszania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych mają pełnomocnicy tych komitetów wyborczych, których zasięg działania obejmuje daną jednostkę samorządu terytorialnego.

Kandydatem do składu terytorialnej komisji wyborczej może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze działania rady, dla wyboru której właściwa jest dana komisja wyborcza. Ponadto, jest obywatelem polskim; najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat; nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; nie jest pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu; a także nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

W przypadku prawidłowego zgłoszenia do składu komisji wyborczej kandydatów w liczbie przekraczającej dopuszczalny skład komisji, komisja powoływana jest w największym dopuszczalnym składzie, w trybie publicznego losowania.

Komitety mają prawo zgłaszania swoich kandydatów również do obwodowych komisji wyborczych. Trzeba to zrobić najpóźniej na 23 dni przed wyborami (do 29 października). Powołanie komisji obwodowych jest zadaniem gminnej komisji wyborczej.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.