„Srebrni studenci” odebrali indeksy na UTW

Region

Blisko 200 osób uczestniczyło w uroczystej inauguracji kolejnego roku akademickiego na grodziskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

7 października 2010 r. po tradycyjnym Gaudeamus w wykonaniu uniwersyteckiego chóru „Fermata” pod dyrekcją Alicji Podleś-Paciorek i złożeniu ślubowania nowi studenci odebrali indeksy i legitymacje słuchaczy UTW. Wykład inauguracyjny pt. „Najsłynniejsze eksperymenty z psychologii” wygłosił J.M. Rektor Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej prof. Zdzisław Ples.

Inauguracja roku akademickiego jest najważniejszym świętem społeczności akademickiej. Dodatkowym powodem do świętowania jest przypadająca w tym roku 35 rocznica powołania w Polsce pierwszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który został założony w Warszawie w roku 1975 przez profesor Halinę Szwarc. Grodziski UTW swoją 5 rocznicę powstania obchodzić będzie już w marcu 2011 roku.

Na szczegółowe podsumowania przyjdzie czas podczas oficjalnych uroczystości pięciolecia, ale już dziś warto zaznaczyć, że grodziski Uniwersytet Trzeciego Wieku to:
•    ponad 250 słuchaczy (tylko w tym roku indeks odebrało 20 nowych),
•    blisko 120 wykładów otwartych z takich dziedzin, jak: medycyna, religioznawstwo, historia sztuki, psychologia, filozofia, politologia, integracja europejska i wiele innych,
•    również zajęcia dodatkowe w postaci m.in. lektoratów z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego, warsztatów plastycznych, decoupage, dziennikarskich, gimnastyki korekcyjnej, zajęć na basenie, Nordic Walking oraz szkoleń komputerowych,
•    wycieczki zarówno lokalne, ogólnopolskie, jak i zagraniczne. W 2010 delegacja grodziskiego UTW na zaproszenie prof. Danuty Hübner odwiedziła Brukselę!
•    Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Fermata, który ma już za sobą sukcesy na ogólnopolskich przeglądach artystycznych,
•    grodziski Uniwersytet to także przede wszystkim znakomici wykładowcy, wśród których znaleźli się m.in.: prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, prorektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, wykładowcy także takich uczelni, jak Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Główna Handlowa, i innych, ambasadorzy, dyplomaci, aktorzy, poeci, artyści, politycy, lekarze, łącznie ponad 110 osób.

– Uniwersytet to nie tylko ważny element systemu kształcenia ustawicznego, odpowiedź na procesy demograficzne zachodzące we współczesnych, starzejących się społeczeństwach Europy – mówi Daniel Prękdopowicz, prezes Stowarzyszenia Europa i My, które powołało grodziski UTW. – Ale przede wszystkim, w wymiarze indywidualnym, doskonały pretekst by wyjść do ludzi, podtrzymać czy odnowić koleżeńskie kontakty, cieszyć się życiem – dodaje .

UTW w Grodzisku Mazowieckim to także gwarancja jakości. Jako jeden z 27 uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce otrzymał we wrześniu br. Dyplom Samoakredytacji. Odbyło się to podczas konferencji p.t. „Uniwersytety Trzeciego Wieku – sprawdzony sposób na aktywne życie seniorów w XXI w.” zorganizowanej na Uniwersytecie Gdańskim. – Nasz Uniwersytet spełnił wszystkie cztery warunki otrzymania dyplomu: posiada regulamin, patronat wyższej uczelni, radę programową oraz plan pracy na semestr. – mówi Krystyna Rymaszewska-Prędkopowicz, koordynator programu UTW w Grodzisku Mazowieckim – Przejście procesu samoakredytacji świadczy o wysokiej jakości pracy dydaktycznej, co pozwala na budowanie autorytetu w środowisku akademickimi i otoczeniu społecznym – dodaje.

UTW w Grodzisku Mazowieckim posiada umowy patronackie podpisane z trzema uczelniami wyższymi: Akademią Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora, ALMAMER Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Warszawie oraz Podkowiańską Wyższą Szkołą Medyczną im. Zofii i Jonasza Łyko.

Podczas uroczystości inauguracji nowego roku akademickiego nie zabrakło przedstawicieli lokalnych władz. Wśród zgromadzonych znaleźli się Alicja Pytlińska, Przewodnicząca Rady Miejskiej, Grzegorz Benedykciński, Burmistrz Grodziska Mazowieckiego wraz ze swoim zastępcą Marią Grabowską oraz reprezentująca Starostę Grodziskiego Lidia Abramczyk, Naczelnik Wydziału Oświaty.

Spotkanie zakończył znakomity występ Chóru Fermata wraz z akompaniamentem Janka Stokowskiego oraz drobny poczęstunek.


fot. mat. prasowe

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.