Kolejni włodarze otrzymali absolutoria

Region

Tym razem absolutoria zostały udzielone wójtowi Nadarzyna i burmistrzowi Piastowa.

W regionie bez niespodzianek, na razie wszyscy włodarze otrzymują absolutoria. I nic w tym dziwnego, bowiem niezwykle rzadko zdarza się aby radni sprzeciwili się działalności wójta, burmistrza, czy prezydenta.

W minionym tygodniu absolutorium zostało udzielone wójtowi gminy Nadarzyn Dariuszowi Zwolińskiemu. – Po przedstawieniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok oraz sprawozdania z działalności za 2017 rok, a także po analizie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdań na wniosek Komisji Rewizyjnej i po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji Gospodarczej i Budżetowej – wójt gminy Nadarzyn uzyskał absolutorium Rady Gminy Nadarzyn – poinformował nadarzyński magistrat.

Z kolei w Piastowie radni jednogłośnie udzielili absolutorium burmistrzowi Grzegorzowi Szuplewskiemu. – Wszyscy radni obecni na piątkowym posiedzeniu byli „ZA” udzieleniem absolutorium. To potwierdzenie dobrej realizacji budżetu gminy. Wniosek o udzielenie Burmistrzowi absolutorium skierowała do Rady Miejskiej Komisja Rewizyjna, która dokonała analizy i oceny wykonania budżetu Miasta Piastowa pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości. Regionalna Izba Obrachunkowa także pozytywnie oceniła pracę i wykonanie budżetu przez Burmistrza Miasta Piastowa w 2017 roku – czytamy na stronie Piastowa.

Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego w 2017 roku.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.