Kolejne inwestycje Pruszkowa w tereny zielone

Pruszków

Miasto chce zagospodarować zieleń wzdłuż ul. Plantowej, na odcinku od al. Wojska Polskiego do ul. Powstańców. Planuje się sadzenie drzew i krzewów oraz wykonanie trawników.

Obecnie zieleń w ciągu ul. Plantowej w Pruszkowie nie wygląda zbyt zachęcająco. Należy ją uporządkować, dlatego miasto ogłosiło przetarg w tej sprawie. Według oceny fachowców stan zdrowotny zadrzewień (przy Plantowej rośnie kilkadziesiąt drzew) jest bardzo dobry, do wycinki przeznaczono jedynie dwa drzewa z powodu zmian chorobowych w postaci ran, uszkodzeń pni i posuszu gałęziowego w koronach.

Nowe nasadzenia są tak naprawdę kontynuacją tego co zostało już wykonane wzdłuż al. Wojska Polskiego. – Obecne zadanie powiązane jest z programem nasadzeń, który był robiony wzdłuż al. Wojska Polskiego. Ponieważ pozostały nam jeszcze środki do wykorzystania w tym zakresie więc postanowiliśmy objąć jeszcze inne tereny tereny miasta Pruszkowa tymi nasadzeniami. Udało się nam uzgodnić z powiatem pruszkowskim możliwość wejścia na tereny zielone należące do powiatu i teraz możemy realizować to zadanie – mówi Michał Landowski, wiceprezydent Pruszkowa.

Tereny zielone mają zyskać wizerunek wyrazistego ciągu miejskiego. W opracowaniu projektu skoncentrowano się na obszarach zlokalizowanych w obszarze pasa drogowego, wprowadzając zwarte nasadzenia roślin okrywowych, w miejscach zdegradowanych trawników. Według założeń projektantów uporządkowana zieleń przyuliczna, będzie miała znaczenie nie tylko jako wzbogacenie przestrzeni wizualnej, ale również sprzyjać będzie poprawie klimatu miasta oraz wzmocnieniu barier chroniących przed zapyleniem i hałasem, w tym barier oddzielających strefy ruchu pieszego od ruchu kołowego.

Nasadzonych zostanie ponad 21 tys. traw ozdobnych i bylin, 2 tys. krzewów liściastych, jedno drzewo i trawniki na powierzchni 2,2 tys. m kw.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.