Kolejna nielegalna wycinka?

Jaktorów

Gmina Jaktorów złożyła dwa zawiadomienia do prokuratury dotyczące zbadania legalności wycinki drzew we wsi Budy-Grzybek. Mowa o działkach, które objęte są ochroną.

Wycinki drzew to ostatnio często poruszany temat przez media, również i przez nas. Niejednokrotnie informowaliśmy o tego typu sytuacjach, do których dochodziło w naszym regionie. Tym razem rzecz dzieje się w gminie Jaktorów, a dokładniej w miejscowości Budy-Grzybek. Wójt Jaktorowa zwrócił się do Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie, by ta podjęła działania zmierzające do wykrycia oraz ukarania sprawców wycinki. 

– Działka ta leży na terenie Bolimowsko-Radziejowickiego z doliną środkowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu i zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 oraz art. 24 ust.1 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody i § 3 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia Nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2006 r. objętego zakazem likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych – poinformował jaktorowski magistrat.

Tereny te są porośnięte sosnami i brzozami. Drzewa mają 30-40 lat i stanowią kompleks leśny. – Takie działania są barbarzyńskie, niszczą środowisko naturalne zwierząt, ptaków i roślin występujących na tym terenie – grzmi urząd w Jaktorowie.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.