Kasa dla malucha

Region

Nawet o 440 tys. zł dofinansowania będzie mogła ubiegać się gmina na budowę lub zakup budynku z przeznaczeniem na żłobek. Minister Jolanta Fedak zapowiedziała na lata 2011-2013 realizację programu „Maluch".

W parlamencie wciąż trwają prace nad rządowym projektem ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało właśnie, że w latach 2011 – 2013 ogłosi konkurs dotyczący dofinansowania tworzenia przez jednostki samorządu terytorialnego różnych instytucji opieki nad małymi dziećmi.

Przedmiotem dofinansowania będzie mogło być wyposażenie albo doposażenie pomieszczeń, adaptacja istniejących budynków oraz budowa lub zakup nowych z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi.

– W tym roku chcemy przede wszystkim wspierać samorządy, dla których tworzenie instytucji opiekuńczo-edukacyjnych dla dzieci będzie zadaniem własnym. Skupimy się na gminach o niskich dochodach, w których takich placówek najbardziej brakuje – mówiła na konferencji prasowej minister Jolanta Fedak.

Resortowy program „Maluch” ma trwać trzy lata. W 2011 roku na jego realizację planuje się przeznaczyć 40 mln zł, w 2012 roku 60 mln zł, a 2013 r. – 90 mln zł. Łącznie będzie to 190 mln zł ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji resortu pracy i polityki społecznej.

Gminy będą mogły się ubiegać o środki w wysokości od 40-70 procent kosztorysu w zależności od rodzaju wymagających dofinansowania działań. Szczegóły w tabeli poniżej.

Jednym z warunków otrzymania pieniędzy z resortu jest zobowiązanie gminy, że zapewni funkcjonowanie objętej dofinansowaniem instytucji przez okres nie krótszy niż 5 lat dla planowanej liczby dzieci od daty zakończenia realizacji programu – w przypadku żłobków i klubików dziecięcych, a przypadku opiekunów dziennych – nie krótszy niż 2 lata.

Resort pracy szacuje, że w okresie realizacji programu „Maluch” dofinansuje powstanie 277 żłobków i klubów dziecięcych, adaptację 1670 żłobków, klubów dziecięcych i pomieszczeń dla dziennych opiekunów oraz doposażenie 2540 tych instytucji.

Standardy określające wymagania lokalowe i sanitarne żłobków i klubów dziecięcych, opieki i edukacji oraz jakość wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, będą musiały być zgodne z warunkami i standardami jakości zawartymi w ustawie z 5 stycznia 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz w aktach wykonawczych do ustawy.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.