Już wkrótce elektroniczny kontakt z urzędami

Region

Tworzenie, wykorzystanie i zasady potwierdzania profilu zaufanego ePUAP – reguluje projekt nowego rozporządzenia przygotowanego w MSWiA. Przepisy zaczną obowiązywać w czerwcu, razem z poprawioną ustawą o informatyzacji.

Profil zaufany na platformie ePUAP ma być bezpłatną i ogólnie dostępną alternatywą dla podpisu elektronicznego. To rozwiązanie, do czasu upowszechnienia dowodów elektronicznych, ma umożliwić kontakt obywatela z urzędem, wysyłanie podań i wniosków bez wychodzenia z domu.

Aby utworzyć profil zaufany trzeba będzie założyć konto na portalu ePUAP, a następnie udać się (tylko raz) do jednego z urzędów, by tam potwierdzić swoje dane osobowe z danymi wprowadzonymi do systemu.

Profil zaufany potwierdzany będzie na okres trzech lat, ale jego ważność może być przedłużona przed zakończeniem tego okresu. Osoba, która posiada profil zaufany ePUAP będzie mogła też samodzielnie dokonać jego unieważnienia.

Zgodnie z projektem rozporządzenia zawartość profilu zaufanego ePUAP będzie obejmowała: imię, nazwisko, numer PESEL, identyfikator użytkownika ePUAP (login), adres poczty elektronicznej, czas potwierdzenia profilu w urzędzie oraz datę ważności.

Obok szczegółowych propozycji w sprawie profilu zaufanego MSWiA przygotowało akt wykonawczy regulujący podstawowe zagadnienia z zakresu działalności ePUAP-u, a w szczególności warunki korzystania z platformy.

Chodzi m.in. o warunki założenia na ePUAP konta dla użytkownika i urzędu, uprawnienia użytkownika w zakresie korzystania z ePUAP, prowadzenie katalogu usług, przykładowy katalog usług wspólnych oraz zakres i warunki wymiany informacji z innymi systemami teleinformatycznymi.

Gotowa jest także propozycja rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system  teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników.

Nowe przepisy ustawy o informatyzacji przesądzają, że metodą identyfikacji klienta urzędu może być certyfikat kwalifikowany (podpis elektroniczny), profil zaufany ePUAP ale także  certyfikat niekwalifikowany przygotowany samodzielnie przez poszczególne urzędy na własne potrzeby.

Rozporządzenie określa szczegółowo jakie wymagania powinien spełniać system certyfikacyjny dla profilu zaufanego i certyfikatu niekwalifikowanego.

Trzy przygotowane w MSWiA rozporządzenia zaczną obowiązywać 17 czerwca, w dniu wejścia w życie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Obecnie znajdują się na etapie konsultacji.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.