Jan Starzyński z absolutorium

Pruszków

Każdego roku włodarze miast są oceniani przez radnych. Jeśli praca burmistrza, wójta czy prezydenta zyska uznanie w tym gronie to jest mu udzielane absolutorium. Na ostatnim posiedzeniu Rady Miejskiej w Pruszkowie radni udzielili absolutorium prezydentowi Janowi Starzyńskiemu.

Absolutorium jest niezwykle ważne. W przypadku gdy radni nie udzielają absolutorium włodarzowi rozpoczynają się prace związane z odwołaniem wójta, burmistrza czy prezydenta w trybie referendum. Do takiej sytuacji nie dojedzie jednak w Pruszkowie. W trakcie czwartkowej (9 czerwca) sesji rady miasta pruszkowscy radni jednogłośnie udzielili absolutorium Janowi Starzyńskiemu za rok 2015.

Jak zawsze głosowanie nad absolutorium poprzedzają sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu oraz uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe miasta Pruszkowa za rok 2015. „Uchwalony przez Radę Miasta Pruszków budżet Miasta na 2015 rok, po uwzględnieniu zmian
w ciągu roku, przewidywał plan dochodów w wysokości 184 520 419,04 zł. Dochody Miasta
zrealizowano w kwocie 185 821 797 58 zł, co stanowi 100,71 proc. planu, w tym dochody bieżące
w 100,47 proc. Dochody majątkowe zrealizowano w 117,71 proc. planowanej kwoty, natomiast dochody ze sprzedaży majątku wykonano w 116,98proc.” – czytamy w uzasadnieniu Regionalnej Izby Obrachunkowej, która pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Pruszkowa.

Miejscy radni jednogłośnie, 22 głosami za, udzielili Janowi Starzyńskiemu absolutorium. – Serdecznie dziękuję za merytoryczną ocenę sprawozdania i udzielenie absolutorium. W tym miejscu pragnę podziękować swoim współpracownikom i wszystkim pracownikom, którzy pracowali na ten wynik – powiedział po głosowaniu prezydent.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.