Jakie inwestycje szykuje Podkowa na 2017 r.?

Podkowa Leśna

Władze Podkowy Leśnej mają już gotowy projekt przyszłorocznego budżetu. Teraz plan finansowy miasta-ogrodu musi zatwierdzić Regionalna Izba Obrachunkowa i radni.

Sprawdziliśmy jak prezentują się założenia budżetowe Podkowy Leśnej na przyszły rok. W 2017 r. dochody budżetu miasta wyniosą ponad 28,3 mln zł, czyli o ponad 3 mln zł więcej niż w bieżącym roku. Miasto-ogród przeznaczy również większą kwotę na wydatki – 30 mln zł. W 2016 r. wydatki planowane były na kwotę 27,8 mln zł. Pozostaje zatem pytanie, ile pieniędzy Podkowa Leśna przeznaczy na inwestycje? W przyszłym roku będzie to 4,6 mln zł. Dla porównania w 2016 r. gmina planowała zrealizować inwestycje warte 3,9 mln zł.

Według planu finansowego na 2017 r. w mieście-ogrodzie zrealizowane zostaną 22 inwestycje. Najwięcej, bo aż 1,68 mln zł pochłoną zadania dotyczące wykonania projektów oraz przebudowy dróg. W przyszłym roku zmodernizowane zostaną m.in. ul. Kwiatowa na odcinku pomiędzy ulicami Parkową a Czeremchową, Główna od Lotniczej do Miejskiej oraz Moderzewiowa na fragmencie od Wschodniej do Jaworowej. Planowana jest również budowa ronda u zbiegu ulic Bukowej, Lipowej i Topolowej.

Kolejne kosztowne zadanie to termomodernizacja budynków użyteczności publicznej szacowana na 800 tys. zł. Natomiast 200 tys. zł. pochłonie zaprojektowanie i budowa oświetlenia w mieście ogrodzie.

Na przyszły rok zaplanowano również budowę przedłużenia ul. Błońskiej i ciągu pieszego do parkingu przy WKD, budowę światłowodów, wykonanie projektu zagospodarowania działki przy ul. Jeleniej, budowę Młodzieżowej Strefy Aktywności, budowę boiska do gry w boule, wykonanie toalety publicznej, stworzenie projektu zagospodarowania terenu wokół Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej czy budowę wiaty rowerowej na terenie ZS.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.