Jaki jest stan realizacji projektów w ramach budżetu obywatelskiego?

Pruszków

Przyglądamy się projektom zgłoszonym w ramach pruszkowskiego budżetu partycypacyjnego. Które z nich zostały zrealizowane, a które nie? I co się z nimi teraz dzieje? Sprawdźcie w tekście.

Miasto sukcesywnie stara się realizować zadania wybrane przez mieszkańców w budżecie obywatelskim. Niektóre z nich zostały już wykonane, a inne wciąż czekają na swoją kolej. Postanowiliśmy więc sprawdzić co, gdzie i kiedy zostanie zrealizowane. 

W obszarze I, czyli na Gąsinie ma powstać boisko sportowe. W kwietniu ogłoszono w tej sprawie przetarg. Niestety pierwsze i drugie postępowanie zostało unieważnione – cena najniższej oferty przekraczała kwotę, którą miasto zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W czasie trzeciego przetargu oferty cenowe były podobne, dlatego zdecydowano się dołożyć brakującą sumę. 10 lipca wykonawca przedstawił koncepcję boiska, która została zaakceptowana. Termin realizacji inwestycji to maksymalnie 30 października tego roku. Niemalże tak sama historia dotyczy boiska, które powstanie przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Jasnej 2 (obszar VII). 

Boisko wielofunkcyjne w ramach budżetu partycypacyjnego miało powstać na Żbikowie przy ul. Lisieckiego. Podobnie jak w wyżej opisanych inwestycjach w obiekty sportowe i tutaj ogłaszano przetarg trzykrotnie. Niestety problem pojawił się po wizji w terenie… Wykonawca odmówił podpisania umowy, ponieważ w jego ocenie na terenie wskazanym do realizacji nie ma możliwości budowy boiska czy nawet posadowienia jakichkolwiek obiektów budowlanych ze względu na uwarunkowania terenu. Wobec tego podjęto decyzję o wykonaniu kontrolnych badań geologicznych w ramach środków przeznaczonych na realizację zadania. 

Także na Żbikowie (obszar II) zrealizowano projekt „Twarzą w twarz – warsztaty teatralne”, którego koszt wyniósł blisko 28 tys. zł. W ramach tego zadania odbyło się kilka spektakli, spotkanie z twórcami, warsztat teatralny oraz dwa wyjazdy do teatrów zawodowych. 

W obszarze III (Malichy) zwyciężył „Inkubator świetlicy osiedlowej dla mieszkańców”. To nic innego jak spotkania dla mieszkańców o różnych zainteresowaniach. Odbywają się one cztery dni w tygodniu. We wtorki od godz. 17 do 20 odbywa się gimnastyka dla pań, środy zarezerwowano dla spotkań Malichowskiego Klubu Seniorów, w czwartki „rządzi” Klub Plastyczny (od 17.00), a w piątki odbywają się spotkania Klubu Gier Wszelakich. 

Kolejny projekt, który już został zrealizowany, to mała architektura. W ramach tej inwestycji wybudowano m.in. chodnik pomiędzy ul. Dolną a ul. Chmielną czy kosze na śmieci. 

W Malichach ma też zostać wybudowany skwer przy ul. Wapiennej. Koszt? Blisko 110 tys. zł. Projekt jest zlokalizowany na działce nr ew. 110 i 111 w obrębie 26, której właścicielem miasto, obecnie działki te w udziale 5/6 stanowią przedmiot dzierżawy. Realizacja inwestycji będzie możliwa do realizacji po zakończeniu umów dzierżawnych. Aktualnie trwa regulacja stanu prawnego tych działek.

Przechodzimy do obszaru IV (Wyględówek, Ostoja, Os. Marii). Tutaj zostanie zrealizowany jeden projekt – plac zabaw dla psów, o którym pisaliśmy już niejednokrotnie. Obiekt jest w trakcie realizacji i będzie zlokalizowany w okolicy toru kolarskiego. Termin zakończenia prac to druga połowa sierpnia. 

W obszarze V (Centrum) zrealizowano projekt pn. „Seniorada”. To cykl imprez, prelekcji, warsztatów dla starszych mieszkańców Pruszkowa.

Jednym z ciekawszych pomysłów w obszarze VI (stare śródmieście) był kontrapas rowerowy w ciągu ul. Chopina. Niestety został on negatywnie zaopiniowany i odrzucony przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie. Dlatego pomysł nie może zostać wdrożony. 

Ale wszystkie inne projekty w tym obszarze zostały już zakończone, czyli: „Twarzą w twarz – warsztaty teatralne”, szkolna tablica, doświetlenie chodnika między ul. Baśniową a ul. Chopina, stojaki rowerowe również przy ul. Chopina.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.