Jak Polska odzyskała niepodległość?

Region

Przyzwyczailiśmy się, że 11 listopada to tzw. czerwona kartka w kalendarzu. Tego dnia obchodzimy Święto Niepodległości. 98 lat temu Polska wróciła na mapę Europy. Jak do tego doszło?

Jedni wywieszają biało-czerwoną flagę, inni cieszą się z dnia wolnego, jednak w tym wszystkim pojawia się mnóstwo pytań. Dziadkowie zawsze chętnie wspominają wnukom przygody młodości. Warto uświadomić sobie, że świadków historii jest już coraz mniej. Dlatego na barkach rodziców spoczywa pielęgnowanie pamięci historycznej.

Warto poświęcić chwilę uwagi i zgłębić istotę Święta Niepodległości. W 1795 roku zaborcy dokonali trzeciego rozbioru Rzeczpospolitej, która na 123 została wymazana z mapy. Pojawiały się tajne towarzystwa niepodległościowe, które chciały odbudować kraj, jednak ich wysiłki były bezskuteczne. Nadzieje odżyły pod koniec I wojny światowej.

Od września 1917 roku w Warszawie funkcjonowała Rada Regencyjna, która została powołana przez Niemcy i Austro-Węgry. Okupanci byli coraz słabsi i częściowo oddawali władzę na poszczególnymi płaszczyznami życia społecznego. W 1918 roku sytuacja nabrała rozpędu. Przełomowy okazał się październik, kiedy to Polacy przejęli władze w Galicji. Z kolei w nocy z 6 na 7 listopada w Lublinie utworzono Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, na czele którego stanął Ignacy Daszyński.

10 listopada do Warszawa wrócił Józef Piłsudski, który wyszedł z więzienia w Magdeburgu. Tego samego dnia spotkał się z Centralną Radą Żołnierską. Podczas rozmów zapadły kluczowe ustalenia, które pozwoliły Polsce wrócić na mapę Europy. Niemcy musieli się rozbroić i ewakuować z Królestwa. Tymczasowy Rząd Republiki Polskiej oddał się do dyspozycji Piłsudskiego, a 11 listopada Rada Regencyjna przekazała mu władzę wojskową, a kilka dni później cywilną.

16 listopada Naczelnik Państwa poinformował Zachód o powstaniu niepodległej Polski. Dwa dni później powołano rząd, którego premierem został Jędrzej Moraczewski.

Święto Niepodległości ustanowiono w 1937 roku, jednak zostało zniesione po II wojnie światowej. Przywrócono je dopiero ustawą z 15 lutego 1989 roku, jednak już kilka lat wcześniej odbywały się uroczyste obchody rocznicy odzyskania niepodległości.

11 listopada jest dniem wolnym od pracy. Wielu Polaków wywiesza flagi i uczestniczy w obchodach. Pod wieloma pomnikami składane są kwiaty, odbywają się liczne apele, ale nie brakuje innych form m.in. biegów czy koncertów.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.