Jacek Janowski delegowany do rady społecznej

Region

Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski wydelegował do rady społecznej działającej przy szpitalu powiatowym w Pruszkowie swojego przedstawiciela. Będzie nim zastępca burmistrza gminy Brwinów Jacek Janowski.

Przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 2/4 działa rada społeczna. Jest to organ inicjujący i opiniodawczy starostwa powiatowego oraz organ doradczy dyrektora szpitala. Przewodniczącym rady jest Starosta Powiatu Pruszkowskiego, a zasiadają w niej m.in. osoby wybrane przez radę powiatu oraz przedstawiciel wojewody, którym będzie Jacek Janowski.

Głównymi zadaniami rady społecznej jest wydawanie opinii i wniosków dotyczących zmian w umowach o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne, zbycia środka trwałego czy zakupu nowej aparatury. Rada wyraża też opinie na temat kwestii związanych z przekształceniem lub likwidacją zakładu, jego przebudową czy ograniczeniem działalności. Jako organ opiniujący ma również wpływ na kształt planu finansowego i inwestycyjnego zakładu opieki zdrowotnej.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.