IV sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Region

Ślubowania nowych radnych oraz sprawozdania z realizacji gminnych programów profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w zeszłym roku zdominowały IV sesję Rady Miejskiej w Piastowie, która odbyła się we wtorek, 25 stycznia.

Po otwarciu sesji przez przewodniczącą Rady Miejskiej Marię Ziółek i stwierdzeniu quorum burmistrz Piastowa Marek Kubicki przedstawił sprawozdanie o swoich działaniach pomiędzy III i IV sesją Rady Miejskiej.

Kolejnym punktem obrad było przedstawienie nowych radnych i ich ślubowanie. W związku z powołaniem na urząd burmistrza Marka Kubickiego jego miejsce w radzie zajęła Ewa Łęcka, zaś Krzysztofa Smolagę, który objął funkcję wiceburmistrza zastąpiła Urszula Jackowska.

Piastowscy radni podjęli również uchwałę w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piastów. Ustawa ta wynika z Karty Nauczyciela. W Piastowie, z tego dofinansowania skorzystało dziesięciu nauczycieli, na co przeznaczono 13 tys. zł.

Urzędnicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz świetlicy środowiskowej złożyli sprawozdanie z działalności tych placówek w 2010 roku. Dzięki nim, podjęto wiele działań i programów m.in. przeciwko agresji, dopalaczom i nadużywaniu alkoholu. Piastowska młodzież brała udział w kampaniach profilaktycznych oraz specjalnie zorganizowanych akcjach „Lato w mieście” i „Zima w mieście”.

Na koniec obrad doszło do wymiany zdań pomiędzy byłym i obecnym burmistrzem miasta w sprawie remontu dachu w Gimnazjum nr 2 przy al. Tysiąclecia. Ostatecznie, burmistrz Marek Kubicki stwierdził, iż zrobi wszystko, aby w tym roku remont się odbył.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.