Impreza za zgodą wójta

Region

Jeśli urzędnicy stwierdzą, że organizator imprezy masowej nie spełnił warunków określonych w zezwoleniu, wówczas wójt może zdecydować o jej przerwaniu – przypomina „Dziennik Gazeta Prawna”.

Organizator imprezy masowej musi, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem, wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na jej przeprowadzenie. Decyzję o zaakceptowaniu bądź odrzuceniu wniosku podejmuje wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Upoważnieni przedstawiciele organu wydającego wspomniane zezwolenie mogą kontrolować zgodność przebiegu imprezy z warunkami w nim określonymi. Jeżeli kontrola wykaże, iż organizator złamał ustalone postanowienia, to wójt (burmistrz, prezydent miasta) może zdecydować o przerwaniu imprezy.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.