Ile zarabiają samorządowcy

Region

Ile zarabia radny gminy, powiatu czy sejmiku województwa? Jak wynagradzany jest prezydent czy starosta? Sprawdzamy zasady obliczania pensji pracowników samorządowych.

Już w niedzielę wyborcy staną w kolejkach do urn, oddając głos w wyborach samorządowych. Kandydaci walczą o głosy. Zwycięzcy zasiądą  w radach miast i powiatów, obejmą też stanowiska wójtów, burmistrzów i prezydentów. Każdy z nich otrzyma stosowne uposażenie za pełnioną funkcję. Przepisy ustawy nie wyznaczają dokładnych stawek, jakie powinni otrzymywać włodarze, ustalają jednak górną granicę wynagrodzenia.

Wysokość miesięcznej diety rajcy zależy od uchwały, jaką podejmie rada gminy, powiatu czy też sejmik samorządowy. Górną granicą  maksymalnie 150 proc. kwoty bazowej, która jest ustalona, co roku w ustawie budżetowej. W nadchodzącym roku najprawdopodobniej kwota bazowa pozostanie na poziomie z 2010 roku i wyniesie 1835,35 zł.

W zależności od wielkości
Jednak nie jest to jedyne ograniczenie wysokości diety radnych. Ustawodawca zastrzegł, że poziom wynagrodzenia zależy od wielkości gminy lub powiatu.

I tak dieta radnych gminnych i miejskich może maksymalnie wynieść:
– w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców – 100 proc. maksymalnej stawki, czyli 2 753 zł,

– w gminach od 15 do 100 tys. mieszkańców – 75 proc. maksymalnej stawki, czyli 2 065 zł,

– w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców – 50 proc. maksymalnej stawki, czyli 1 376zł.

W przypadku radnych powiatowych wysokość diety jest ustalana nieco inaczej:
– 100 proc. maksymalnej wysokości diety w powiatach powyżej 120 tys. mieszkańców, czyli maksymalnie 2 753 zł,

– 85 proc. maksymalnej wysokości diety w powiatach od 60 do 120 tys. mieszkańców czyli maksymalnie 2 340 zł,

- 70 proc. maksymalnej wysokości diety w powiatach poniżej 60 tys. mieszkańców, czyli maksymalnie 1 927 zł.

W przypadku radnych sejmiku województwa Ustawodawca nie zawarł rozporządzeń, które ograniczałyby wysokość diety ze względu na ilość mieszkańców województwa. Oznacza to, że radnym sejmiku może być przyznana dieta maksymalna,  czyli 100 proc. maksymalnej stawki bazowej – max. 2 753 zł.

Włodarze zarabiają znacznie więcej
W przypadku osób zajmujących kierownicze stanowiska w samorządzie, czyli wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, a nawet marszałków województw, kwota diety może wynieść do 700 proc. kwoty bazowej. Co za tym idzie włodarze mogą zarobić miesięcznie nawet 12 847 złotych. Jednak ostatecznie to radni samorządu ustalają wysokość uposażenia, jaką otrzymuje prezydent czy starosta.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.