Ile kadencji wójta

Region

PO, PSL i SLD są przeciwne zgłoszonej przez PiS propozycji ograniczenia do dwóch kadencji okresu sprawowania funkcji przez wójtów. Głosowanie w Sejmie zaplanowane jest na piątek.

– Piastowanie funkcji wójta, burmistrza, prezydenta miasta przez okres dłuższy niż dwie kadencje może stwarzać zagrożenie zawłaszczania tego urzędu – przekonywała podczas ubiegłotygodniowej dyskusji w Sejmie reprezentująca wnioskodawców Beata Kempa (PiS). Jej zdaniem, w takiej sytuacji istnieje „zagrożenie powstania trudnych do przezwyciężenia powiązań, a także zjawisk korupcjogennych”.

Jak wyliczała posłanka, obecnie na 108 największych miast jest 38 prezydentów pełniących funkcje drugą kadencję, trzecią – 27, a czwartą – kolejnych 17. Coraz mniejsza jest także liczba kandydatów zgłaszających się do wyborów na wójta, burmistrza lub prezydenta.

– W roku 2002 o stanowisko szefa gminy ubiegało się 10 371 kandydatów, ale 4 lata później było ich już tylko 8227, a obecnie – 7785. Ta liczba po prostu maleje, czyli demokracja się zwija – powiedziała Beata Kempa.

Zdaniem Izabeli Kloc (PiS) w małych gminach ludzie mieszkańcy często nie chcą konkurować z dotychczasowym wójtem ze względu na przyzwyczajenie lub obawy o konsekwencje.

– W małej społeczności lokalnej urząd jest nie tylko decydentem w wielu sprawach, ale często największym pracodawcą – przypomniała posłanka.

Klub Prawa i Sprawiedliwości jako jedyny zapowiedział poparcie proponowanych zmian w przepisach. Przeciwne projektowi są PO, PSL. SLD zaproponowało przesunięcie debaty na później.

– Zwalczanie korupcji i wszelkich nieprzejrzystości w życiu publicznym należy uskuteczniać metodami należącymi do sfery ścigania przestępstw i wymiaru sprawiedliwości, jak również poprzez działania edukacyjne i informacyjne – stwierdził Ryszard Zawadzki (PO). Poseł przypomniał także, iż skutecznym mechanizmem kontroli jest możliwość odwołania wójta przed upływem kadencji w drodze referendum.

Zdaniem Bronisława Dutki (PSL), celem projektu jest wyeliminowanie kandydatów z konkurencji politycznej. Jak przypomniał natomiast Jan Kochanowski (SLD), Sejm niedawno uchwalił nową ustawę regulującą wszystkie kwestie wyborcze.

– Powinniśmy dać odpocząć Kodeksowi wyborczemu. Niech on wejdzie w życie przede wszystkim przez te pół roku – zaapelował poseł. Jak wyjaśnił, Sejm powinien zająć się ponownie tym tematem po wyborach parlamentarnych.

Projekt nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym zakładający ograniczenie do dwóch kadencji okresu sprawowania funkcji przez wójtów, burmistrzów i prezydentów trafił do Sejmu we wrześniu 2010 roku. Propozycja posłów PiS dotyczy także możliwości podjęcia przez radę gminy uchwały w sprawie zawieszenia wójta w pełnieniu obowiązków.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.