Grodzisk zainwestuje 30 mln zł z funduszy unijnych

Region

Ten rok będzie wyjątkowo udany pod względem realizacji inwestycji za pieniądze pochodzące z funduszy Unii Europejskiej. Gmina pozyskała ponad 30 mln zł.

Jedną z najważniejszych inwestycji jest modernizacja dróg położonych w strefie przemysłowej miasta. Dwie z nich, ulice Transportowa i Chemiczna, zostały wykonane już w latach 2009 i 2010. W ramach przedsięwzięcia zmodernizowana zostanie jeszcze ul. Chrzanowska. Na długości 840 m zostanie położona nakładka bitumiczna, wyremontowane zostaną również chodniki. Jak zapewnia Magdalena Okrasa, główny specjalista w Wydziale Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim, przetarg na wykonanie prac zostanie ogłoszony najpóźniej za dwa miesiące. Łączna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na tę inwestycję wyniesie 5,5 mln zł.

Targ
Gdy tylko aura pozwoli, kontynuowany będzie program „Budowa miejskiej strefy aktywności gospodarczej przy ul. Montwiłła, rejon ul. Spokojnej w Grodzisku Mazowieckim”. W ramach tego przedsięwzięcia został już wykonany parking od strony WKD. Prace końcowe są prowadzone również na parkingu przy ul. Spokojnej. Trwają także prace przy budowie punktu gastronomiczno-handlowego, w którym znajdzie się osiem pomieszczeń. Zmodernizowane zostaną również chodniki i miejsca przeznaczone do sprzedaży, a plac targowy oraz przyległa do niego ul. Spokojna i część ul. Sprawnej zyskają nową nawierzchnię. Umowa na dofinansowanie tego przedsięwzięcia podpisana została w zeszłym roku z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, według której dofinansowanie wyniesie 10 mln zł. Zostali już wyłonieni wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego i robót budowlanych. Zakończenie inwestycji planowane jest na przyszły rok.

Tereny zielone i zabytki miasta
„Rewitalizacja wielofunkcyjnych obszarów centrum Grodziska Mazowieckiego” – pod tą nazwą kryje się rewaloryzacja Parku Skarbków, willi Radogoszcz i terenu wokół Stawów Goliana wraz z ulicami dojazdowymi. Wartość dofinansowania projektu z funduszy unijnych wyniesie ponad 17 mln zł.

– Jesteśmy na etapie podpisania umowy z wykonawcą na pełnienie nadzoru inwestorskiego i myślę, że jeszcze w tym miesiącu zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych – mówi Mariusz Malinowski, naczelnik Wydziału Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim. Zakończenie prac planowane jest na 2012 rok.

Komputery
Kolejne przedsięwzięcie, jakie będzie realizowane w Grodzisku za unijne pieniądze, to informatyzacja urzędu miejskiego. Wartość dofinansowania wyniesie ponad 1,4 mln zł. W ramach tego przedsięwzięcia zostanie wykonana sieć informatyczna oraz zakupiony sprzęt z oprogramowaniem np. serwery. Przewidziana jest również budowa geograficznego systemu informacji, uruchomienie nowoczesnej telefonii Voice Solution, nowej strony internetowej miasta oraz wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w urzędzie.

Na ten rok przewidziana jest także kontynuacja wprowadzania darmowego dostępu do internetu dla mieszkańców Grodziska. W ramach programu „Innowacyjna Gospodarka” złożony został wniosek na zakup komputerów dla 150 rodzin, w tym dla osób niepełnosprawnych. Komputery otrzymają także szkoły, biblioteka publiczna oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Pozostałe inwestycje
– Prawdopodobnie uda nam się pozyskać fundusze również na inne inwestycje, ale nie chciałabym jeszcze o tym mówić, żeby nie zapeszać – mówi Magdalena Okrasa. – Mogę tylko powiedzieć, że ocenę formalną przeszły już projekty dotyczące: termomodernizacji placówek oświatowych, zakupu i montażu kolektorów słonecznych dla mieszkańców oraz promocji naszego regionu.

W ramach tego ostatniego przedsięwzięcia powstanie portal – baza danych dla inwestorów i przedsiębiorców. Zaplanowaliśmy także imprezę wystawienniczo-targową, czyli Międzynarodowy Kongres Przedsiębiorczości oraz Międzynarodowy Jarmark Produktów Regionalnych, które najpewniej odbędą się w przyszłym roku. Jak widać, w Grodzisku wiele się dzieje – mówi urzędniczka.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.