Grodzisk uchwalił budżet

Region

Wręczeniem upominku dla pierwszego narodzonego w tym roku dziecka na terenie gminy rozpoczęła się IV sesja Rady Miejskiej w Grodzisku Maz. Radni przegłosowali również uchwałę budżetową.

IV sesja Rady Miejskiej w Grodzisku rozpoczęła się wyjątkowo miłym akcentem: rodzice pierwszego narodzonego dziecka w 2011 roku w tym mieście – Kacpra Lewandowskiego otrzymali od władz prezent w postaci wózka.

Kolejnym punktem obrad było przyjęcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej. Radny Roman Ignasiak z klubu „Prawo i Sprawiedliwość” złożył propozycję zdjęcia z obrad wniosku o przyjęciu tej uchwały, gdyż jego zdaniem zawiera on błędy.  

Wcześniej Ignasiak oświadczył, iż jego wypowiedzi z obrad sesji prezentowane na stronie internetowej miasta, w ramach protokołu, są próbą zdyskredytowania lub ośmieszenia go. – Jeśli protokolant nie potrafi streścić wypowiedzi, to należy zmienić protokolanta – denerwował się radny. Jego zdaniem, publikacja protokołów w dotychczasowej formie to celowy zabieg socjotechniczny.

W obronie urzędniczki zajmującej się sprawozdaniami z sesji rady wystąpił burmistrz Grzegorz Benedykciński: – To jest bardzo dobra pracownica i ja nie chcę, żeby do pracy przychodziła zestresowana – stwierdził włodarz.

Kolejnym punktem obrad sesji grodziskiej Rady Miasta było uchwalenie budżetu na bieżący rok.
I w tym punkcie głos zabrał radny Ignasiak wykazując obawę, czy umowy na pozyskanie środków finansowych zostaną zrealizowane.
– Jak ja pana słucham, to zastanawiam się, czy ze mną jest wszystko w porządku. Jeżeli nie będziemy podejmować ryzyka, to nigdy niczego nie osiągniemy – odpowiedział burmistrz Grzegorz Benedykciński.  

Przy uchwalaniu budżetu doszło również do wymiany zdań pomiędzy radnymi: Henrykiem Tuszyńskim i Andrzejem Okurowskim. Zdaniem Tuszyńskiego, przy uchwalaniu budżetu, należałoby wziąć pod uwagę problem mieszkańców ul. Czerwonych Maków, którzy mają wyjątkowo trudną sytuację drogową. W związku z tym napisali do radnych błagalny list z prośbą o pomoc.  

– Niech pan przestanie urządzać spektakl pod media, sprawy szczegółowe powinny być omawiane na komisjach, a nie na sesjach – zdenerwował się radny Andrzej Okurowski.

W tej sprawie głos zabrał również burmistrz Grzegorz Benedykciński: – Jeśli chodzi o drogi nieutwardzone to mamy sytuację dramatyczną. Na terenie Grodziska jest dużo więcej gorszych ulic,  na których mieszka więcej ludzi niż na ul. Czerwonych Maków.

Ostatecznie przy 13 głosach za, jednym przeciwnym i siedmiu wstrzymujących się ustawa budżetowa dla Grodziska została przyjęta.

– To jest naprawdę dobry budżet z dużymi środkami unijnymi. Dziękuję za jego przyjęcie – powiedział burmistrz Grodziska Maz.

Radni przegłosowali również uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego w wysokości 500 tys. zł. z przeznaczeniem na modernizację dróg.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.