Grabka kontra Pachecka [WYWIAD]

Wybory 2018

Kandydatów, którzy w drugiej turze wyborów powalczą o stanowisko wójta Michałowic pytamy o plany na 100 dni nowej kadencji i zdanie na temat na temat kontrkandydata.

Krzysztof Grabka: 
Mój atut to doświadczenie

Czy jest Pan zadowolony z wyniku osiągniętego w I turze?

Zaufało mi blisko 40% mieszkańców, więc jest to z całą pewnością dobry start do walki w II turze. Bardzo dziękuję za wszystkie oddane na mnie głosy. Różnice między kandydatami są minimalne, stąd silna motywacja do dalszej walki o głosy mieszkańców.

Jak zachęci Pan mieszkańców, którzy w I turze oddali głos na innych kandydatów, by w II turze oddali głos na Pana?

Moim atutem jest duże doświadczenie samorządowe, prowadzone od lat konsekwentne działania w kierunku zrównoważonego rozwoju wszystkich miejscowości w gminie. Mój program oparty jest na realnych podstawach, nie jest zbiorem obietnic bez pokrycia, uwzględnia realia finansowe i prawne w jakich funkcjonuje gmina. Chcę bar-
dzo jasno podkreślić, że będę 
działał na rzecz zachowania równowagi i bezpieczeństwa planistycznego i ładu przestrzennego, przy założeniu utrzymania charakteru gminy jako enklawy zieleni i spokoju, bezpiecznego miejsca do życia, pracy i odpoczynku. Duży nacisk zamierzam położyć również na kwestie oświaty. Priorytetem będzie budowa nowoczesnego zespołu szkolno-przedszkolnego w Regułach oraz przedszkola w Michałowicach, którego projekt jest już gotowy i czeka na realizację. Ważne będzie także zapewnienie możliwości prowadzenia zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów i szerokiego dostępu do pozalekcyjnych zajęć dodatkowych dla uczniów z problemami w nauce.

Co sądzi Pan o swojej kontrkandydatce?

Szanuję działalność społeczną i zaangażowanie Pani Małgorzaty Pacheckiej w życie społeczności lokalnej i mam nadzieję, że niezależnie od wyniku wyborów będziemy dalej działać na rzecz rozwoju gminy i w interesie jej mieszkańców.

Jaki ma Pan plan na pierwsze 100 dni urzędowania?

W końcówce roku dla każdego samorządowca pierwszoplanową kwestią jest opracowanie budżetu na kolejny rok, do tego dochodzą codzienne obowiązki związane z bieżącym funkcjonowaniem administracji gminnej. Oczywiście od pierwszego dnia kadencji zamierzam realizować założenia mojego programu wyborczego i kontynuować dotychczasowe działania na rzecz możliwie najwyższego komfortu życia mieszkańców gminy.

Jaka będzie Pana pierwsza decyzja po ponownym objęciu urzędu?

Z całą pewnością pierwszą rzeczą jaką zamierzam zrobić, to podziękować wszystkim wyborcom za udział w wyborach, a tym, którzy na mnie głosowali za okazane zaufanie. Realizując mój program wyborczy będę działał na rzecz wszystkich mieszkańców, a każdą decyzję podejmował mając na względzie ich potrzeby.

Małgorzata Pachecka: 
Zmiana prowadzi do rozwoju

Czy jest Pani zadowolona z wyniku osiągniętego w I turze?

Wszystkim mieszkańcom dziękuję, że tak liczne stawienie się w lokalach wyborczych. Liczba zebranych głosów bardzo mnie cieszy i jednocześnie jest dowodem zaufania do wizji gminy, którą wspólnie ze swoim komitetem zaprezentowałam. Wynik, zarówno mój jak i kandydatów na radnych, zawdzięczam ciężkiej pracy swojej i całego zespołu. Przez ostatnie 1,5 miesiąca chodziliśmy od domu do domu i rozmawialiśmy z mieszkańcami to zaowocowało.

Przed II turą mam odrobinę lepszą pozycję wyjściową, ale 4 listopada zaczynamy od pustej urny. Apeluję do wszystkich mieszkańców: trzeba pójść od wyborów w II turze. Bardzo zachęcam, wręcz proszę o to. Niezależnie na kogo Państwo oddadzą głos, przyszły wójt powinien wiedzieć, że został wybrany przez wszystkich mieszkańców.

Jak zachęci Pani mieszkańców, którzy w I turze oddali głos na innych kandydatów, by w II turze oddali głos na Panią?

Oddając głos na Pana Leszka Bierę i na mnie mieszkańcy pokazali, że istnieje potrzeba, czy wręcz konieczność, zmiany sposobu zarządzania gminą również na poziomie wójta. Proszę wyborców Pana Leszka Biery (któremu gratuluję wyniku) z całej gminy: jeśli jesteście za zmianą, głosujcie na mnie. Zmiana prowadzi do rozwoju gminy.

Bardzo zależy mi żeby wszystkie miejscowości były w równym stopniu zadbane i rozwijały się w równym tempie. Potrzebne są: nowe, konsultowane z mieszkańcami i służące im inwestycje, budżet obywatelski, lepsza komunikacja z mieszkańcami, więcej pieniędzy w budżecie ze środków zewnętrznych, lepsze przestrzenie publiczne dla mieszkańców itp. Wiem od mieszkańców, że te tematy są dla nich ważne. Dlatego proszę o zaufanie i rozliczenie mnie z realizacji programu wyborczego za 5 lat.

Co sądzi Pani o swoim kontrkandydacie?

Dziękuję obecnemu wójtowi za dotychczasowe lata pracy dla gminy. Patrząc na dotychczasowy wynik wyborów (blisko 44 proc. dla mojego komitetu „Przyjazna Gmina”) to już nie mówimy o potrzebie zmiany. Ta zmiana się dokonuje. Zdecydowałam się ubiegać o urząd wójta ponieważ jestem przekonana, że mogę lepiej służyć mieszkańcom całej gminy Michałowice.

Jaki ma Pani plan na pierwsze 100 dni urzędowania?

Plan wynika z kalendarza – przed nami uchwalenie budżetu, więc będzie to praca nad budżetem, tak aby już w 2019 roku przystąpić do realizacji istotnych dla mieszkańców punktów programu wyborczego. Druga ważna kwestia to nawiązanie dobrej współpracy z pracownikami urzędu gminy i wszystkich osób (wszystkimi osobami), które są zatrudniane przez samorząd, a także z sołtysami i radami sołeckimi. Często mówi się, że urząd to wójt, a nie zauważamy, że to przede wszystkim ludzie, którzy w nim pracują. To oni załatwiają większość naszych spraw. Także sołtysi, którzy są z nami mieszkańcami codziennie. Chciałabym z nimi dobrze współpracować, chciałabym by czuli się docenieni.

Jaka będzie Pani pierwsza decyzja po objęciu urzędu?

Pierwsza decyzję po objęciu urzędu już wewnętrznie podjęłam. Będzie dotyczyła otwartych spotkań z mieszkańcami, radami rodziców szkół i przedszkoli, kołami emerytów, stowarzyszeniami. Chcę je przeprowadzić jak najszybciej.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.