Gmina pomoże powiatowi

Region

500 tys. zł wyniosła pomoc dla powiatu grodziskiego udzielona przez gminę. Kwota ta zostanie przeznaczona na budowę drogi nr 1505.

Droga powiatowa nr 1505 to ważny szlak komunikacyjny łączący Grodzisk Mazowiecki z krajową „ósemką”. Trasa wymaga pilnej rozbudowy i modernizacji. Podczas ostatniej sesji rady miejskiej Grodziska Mazowieckiego 27 kwietnia radni podjęli uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej w wysokości 500 tys. zł dla powiatu na realizację tej inwestycji. – Gmina zawsze stara się wspierać inicjatywy ważne dla regionu, tym bardziej, że zależy nam na szybkim ukończeniu tej inwestycji – mówi Maria Grabowska, wiceburmistrz Grodziska Mazowieckiego.

To kolejna transza pomocy finansowej, jakiej gmina udzieliła powiatowi na budowę tej drogi. Inwestycja będzie realizowana w ramach Wieloletniego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, dlatego powiat grodziski otrzymał również dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości ponad 2 mln zł. Dzięki temu zmodernizowane zostaną jezdnie, chodniki i zatoki autobusowe, a na przejściach dla pieszych przy szkołach w Adamowiźnie i w Józefinie powstanie sygnalizacja świetlna. Inwestorem jest Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim. Prace na odcinku: od Odrano Woli do Adamowizny mają rozpocząć się w połowie czerwca i zakończyć 30 listopada.

Do tej pory modernizacja części ul. Montwiłła, czyli drogi powiatowej z Grodziska Maz. do Józefiny, na odcinku od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do ul. Mokronoskich została wykonana dzięki pieniądzom pochodzącym z Unii Europejskiej. Przebudowę wznowiono w kwietniu, a zakończono w lipcu 2010 r., realizując odcinek od ul. Mokronoskich do Odrano Woli.

Głównym celem inwestycji jest połączenie drogi wojewódzkiej nr 719 z drogą krajową nr 8. Zdaniem starosty Marka Wieżbickiego, jej realizacja przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej regionu, co oznacza szybsze i bezpieczniejsze powiązania pomiędzy obszarami położonymi na terenie woj. mazowieckiego, lepszy dostęp do sieci dróg krajowych, jak również polepszenie miejskiego systemu transportowego Grodziska Mazowieckiego.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.