Gmina przygotowała plan odnowy

Brwinów

Krosna i Moszna w nowej odsłonie? Niewykluczone. Gmina Brwinów będzie walczyła o środki zewnętrzne na odnowę tych miejscowości.

Brwinowscy radni podczas styczniowej sesji uchwalili plany odnowy dla Krosny i Moszny na lata 2016-2022. Dokumenty zawierają charakterystykę miejscowości oraz prezentują planowane kierunki rozwoju. Posiadanie planów ułatwi ubieganie się o środki zewnętrzne.

Pierwsze zapisy o historii Krosny pochodzą z XV wieku. Początkowo była to miejscowość typowo rolnicza. Wybudowanie cukrowni w pobliskim Płochocinie wpłynęło na rozwój Krosny, gdzie w związku z tym powstała bocznica kolejowa. Dzięki temu możliwe było przewożenie buraków cukrowych. W okresie międzywojennym w miejscowości Krosna wybudowano dwie cegielnie, które zakończyły produkcję w latach 50. XX wieku. 

Z kolei Moszna na kartach historii pojawiła się w XIV wieku. Miejscowość była ważna ze względu na swoje położenie, gdyż leżała na szlaku komunikacyjnym łączącym dwie siedziby książęce: Czersk i Płock. W XIX wieku Moszna stała się siedzibą gminy. Do 1997 roku funkcjonowała tam również szkoła. Obecnie Moszna to głównie obszar inwestycyjny.

Miejscowości są niewielkie. Zamieszkuje je ponad 600 osób. W najbliższych latach na ich terenie gmina Brwinów planuje przeprowadzić istotne inwestycje. Przede wszystkim chodzi o oświetlenie ulic, budowę ciągów rowerowo-pieszych oraz rozbudowę sieci wodociągowej. Gmina w swoich planach uwzględnia również konieczność przebudowy 2,5 kilometrowego odcinka ul. Słonecznej we wsi Krosna i Moszna. Problemem dla mieszkańców drugiej z tych miejscowości jest ruch samochodów ciężarowych. Brwinowski magistrat nosi się z zamiarem budowy obwodnicy wsi Moszna.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.