Gmina dopłaci do wymiany pieców węglowych na proekologiczne

Grodzisk Maz.

Mieszkańcy gminy Grodzisk Mazowiecki mogą ubiegać się o dofinansowanie wymiany pieców węglowych na gazowe bądź elektryczne. Można uzyskać zwrot aż 70 proc. poniesionych kosztów zakupu kotła. Szczegóły w tekście.

– Zachęcamy mieszkańców naszej gminy do podejmowania działań likwidacji ogrzewania opartego na paliwie węglowym w swoich domach i wymiany go na ogrzewanie gazowe bądź elektryczne – napisano na stronie grodzisk.pl.

Włodarze postanowili zadbać o jakoś powietrza, dzięki temu mieszkańcy mogą tylko skorzystać. Chodzi o dotację z budżetu gminy na zakup nowego kotła gazowego lub elektrycznego, która pokryje aż 70 proc. poniesionych kosztów (ale nie więcej niż 6 tys. zł). Kto może ubiegać się o takie wsparcie? Dosłownie każdy: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Warto dodać, że wymienione podmioty muszą posiadać tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

Aby otrzymać dotację trzeba pamiętać, że przysługuje ona wyłącznie na zakup nowego kotła gazowego lub elektrycznego, a piec węglowy ulegnie trwałej likwidacji. Wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie tylko raz na jeden lokal mieszkalny.

Wniosek znajdziecie tutaj lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 32a

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.