Głos pełnomocny

Region

Po raz pierwszy w wyborach samorządowych będzie można zagłosować przez pełnomocnika. Rozporządzenie szefa MSWiA w tej sprawie właśnie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Rozporządzenie określa m.in. tryb postępowania w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa oraz wzory niezbędnych wniosków. Dotyczy zarówno głosowania na radnych, jak i bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Tak jak w przypadku wyborów prezydenta RP, wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa osoba niepełnosprawna lub starsza (powyżej 75 lat) powinna dostarczyć do urzędu gminy najpóźniej na 10 dni przed wyborami. Samorządy pierwsze wnioski mogą przyjmować od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw rozporządzenia w sprawie terminu wyborów.

Jeżeli wniosek spełnia wymagania formalne, urząd gminy (zgodnie z przepisami wójt lub upoważniony pracownik) uzgadnia z wyborcą lub osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie aktu pełnomocnictwa termin sporządzenia właściwego dokumentu potwierdzającego możliwość głosowania w imieniu innej osoby.

Do ważności aktu pełnomocnictwa konieczna jest obecność wójta (lub upoważnionego pracownika urzędu gminy) dodatkowo potwierdzona podpisem.

Na gminie spoczywa także obowiązek prowadzenia wykazu sporządzonych aktów pełnomocnictw do głosowania. Listę wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa przekazuje się jednocześnie ze spisem przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej.

Rozporządzenie zostało ogłoszone 16 września. Wejdzie w życie w ciągu 14 dni od publikacji.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.