Gąsin: Uwagi mieszkańców do planu zagospodarowania

Region

W ubiegły wtorek mieszkańcy pruszkowskiej dzielnicy Gąsin uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym dotyczącym planu zagospodarowania dla dzielnicy Gąsin Mieszkaniowy.

Spotkanie zostało zorganizowane w Szkole Podstawowej nr 10 przy ulicy Pływackiej. Poprzednio uchwalona wersja planu, obejmującego obszar obszaru pomiędzy rzeką Utratą – torami PKP – ulicą Błońską z wyłączeniem terenu pomiędzy ulicą Robotniczą- Promyka- Waryńskiego, z powodu licznych protestów mieszkańców i wniosków inwestorów uległa zmianie.

Przeprowadzone konsultacje społeczne w formie spotkania umożliwiło mieszkańcom zgłoszenie zastrzeżeń oraz przekazanie sugestii dotyczących kolejnych zmian, zanim plan zagospodarowania przestrzennego trafi pod obrady Rady Miasta.

We wtorkowym spotkaniu uczestniczyli również autorzy planu oraz odpowiedzialni za jego przygotowanie urzędnicy. Wnioski mieszkańców zgodnie z przepisami prawa powinny być wyrażone w formie pisemnej i złożone w Kancelarii Urzędu Miejskiego w terminie do 22 grudnia 2010 roku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Prezydent Miasta Pruszkowa.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.