Galeria „wypadła” z planu

Reguły

Część mieszkańców gminy Michałowice jest zadowolona z rozstrzygnięcia wojewody. Stwierdził on, że zapisy w studium pozwalające na budowę galerii handlowej w Regułach są nieważne.

Przypomnijmy: na czerwcowej sesji michałowiccy radni zatwierdzili wprowadzenie zmian do „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice”. Zmiany te dotyczyły wprowadzenia zapisów umożliwiających budowę centrum handlowego na 24-hektarowym terenie pomiędzy
Al. Jerozolimskimi a torowiskiem kolejki WKD. Z tym rozwiązaniem nie godziła się część mieszkańców gminy, obawiając się, że na tym terenie powstanie centrum na wzór tego w Wólce Kosowskiej. W trakcie czerwcowego posiedzenia rady zarzucali wójtowi i urzędnikom, że procedura przygotowywania studium nie została wykonana zgodnie z przepisami. Według projektantów i planistów projekt studium mógł, ale nie musiał być wyłożony do ponownych konsultacji. Finalnie radni przyjęli uchwałę.

Nad poprawnością procedur z uchwalaniem studium czy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czuwa wojewoda mazowiecki. Również uchwała z Michałowic trafiła na jego biurko. Wojewoda stwierdził jej nieważność. – W przedmiotowej sprawie doszło do istotnego naruszenia prawa w zakresie procedury sporządzania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice. Wójt gminy Michałowice (jako organ odpowiedzialny za proces sporządzania studium) zmienił projekt zmiany Studium, po jego wyłożeniu do publicznego wglądu, bez ponowienia czynności proceduralnych i taki też projekt przedłożył Radzie Gminy Michałowice do uchwalenia – czytamy w uzasadnieniu.

O komentarz do decyzji wojewody poprosiliśmy Krzysztofa Grabkę, wójta gminy Michałowice. – Nie znam treści tego pisma i nie chcę go komentować. To będzie kwestia radnych jakie kroki podejmą dalej i czy będą się odwoływać. Przepisy planistyczne się zmieniają. Zarówno my, jak i projektanci byliśmy przekonani, że wszystko jest przeprowadzone zgodnie ze sztuką. Musimy poczekać na to, jak sądy będą interpretować nowe zapisy. Zobaczymy jaki będzie dalszy ciąg tej sprawy – ucina wójt.

Jeśli radni nie zdecydują się na złożenie odwołania procedura planistyczna związana z przygotowaniem studium będzie mogła być kontynuowana. Jeśli w dokumencie mają zostać wprowadzone zapisy umożliwiające budowę galerii, to konieczne będzie kolejne wyłożenie planu. Inwestorzy, którzy chcą wybudować w Regułach centrum handlowe muszą przekonać do swojego pomysłu protestujących mieszkańców. Jeśli im się to nie uda, będą mieli związane ręce.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.