Ekrany tak, drzewa nie

Piastów

Wracamy do sprawy wycinki drzew na stacji PKP w Piastowie, szarych ekranów akustycznych i ewentualnych nasadzeń zieleni. Na nasze pytania w tej sprawie odpowiedziały PKP PLK.

Kilkanaście dni temu informowaliśmy o tym, że władze Piastowa zamierzają udowodnić, że usunięcie kilkudziesięcioletnich robinii akacjowych z peronu odbyło się bezprawnie. Odmiennego zdania są kolejarze. – Zaznaczam, że w związku z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów PKP Polskie Linie Kolejowe są zobowiązane do usunięcia wszystkich drzew rosnących w odległości 15 m od osi skrajnego toru. Jest to zadanie konieczne ze względu na bezpieczeństwo przewozów kolejowych – mówi Łukasz Kwasiborski z biura prasowego PLK.

I dodaje: – Drzewa, które znajdują się w odległości bliższej niż 15 metrów od pasa kolejowego, mogą być bezpośrednim zagrożeniem dla przejeżdżających w pobliżu pociągów i pasażerów, którzy się w nich znajdują. Drzewa spadające na tory zawsze powodują zablokowanie linii kolejowej i duże opóźnienia pociągów, a w skrajnych przypadkach mogą doprowadzić do poważnych i tragicznych w skutkach wypadków. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury mówi jasno o konieczności wycinki takich drzew. Polskie Linie Kolejowe nigdy nie wycinają drzew, które znajdują się w odległości bezpiecznej od linii kolejowej.

„Rekompensatą” za usunięcie lubianych przez mieszkańców robinii ma być posadzenie nowych krzewów. – W ramach projektu „Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy-Grodzisk Mazowiecki (linia nr 447)”, po usunięciu drzew, które znajdowały się w odległości bliższej niż 15 metrów od pasa kolejowego, planowane są nasadzenia kompensacyjne w najbliższym otoczeniu linii, w tym również przy przystanku w Piastowie, tak, aby w przyszłości nie powodowały one podobnych kolizji – zapewnia Kwasiborski.

Dobrych wieści nie mamy niestety w sprawie szarych, szpecących ekranów akustycznych w rejonie przystanku. Kolejarze nie mają zamiaru wymieniać ich na przezroczyste. – Projekt modernizacji linii nr 447 nie uwzględnia prac związanych z budową i przebudową ekranów akustycznych. Polskie Linie Kolejowe są zobowiązane do przestrzegania przepisów dotyczących minimalizowania hałasu dobiegającego od linii kolejowej do zabudowań mieszkalnych. Ekrany przezroczyste charakteryzują się mniejszą absorpcją dźwięku od ekranów pełnych, czyli takich, jakie są zainstalowane w Piastowie i nie mogą, zgodnie z przepisami, zostać w tym miejscu zamontowane – twierdzi przedstawiciel PKP PLK.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.