Dyskusja nadal żywa

Region

Podział Mazowsza to kwestia, która budzi wiele wątpliwości. O sprawie dyskutowano podczas konferencji „Podział województwa mazowieckiego - błąd społeczny i ekonomiczny?” zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Uniwersytet Warszawski.

Zdaniem zwolenników podział Mazowsza to szansa na rozwój regionu podwarszawskiego. Dodatkowo wiązałoby się to z możliwością pozyskania dodatkowych środków z funduszy europejskich. Przeciwnicy podkreślają, że pomysł ten ma charakter polityczny i jako jedyne sensowne rozwiązanie podają możliwość wydzielania dwóch jednostek statystycznych.

Utworzenie dwóch oddzielnych jednostek administracyjnych wiąże się z koniecznością tworzenia nowych struktur. Według marszałka województwa mazowieckiego to zły pomysł. – Na poziomie administracyjnym, podział na dwa województwa oznaczałby dublowanie struktur decyzyjnych, jak też wszystkich wojewódzkich służb i urzędów. Na poziomie finansowym, podział województwa przyniósłby radykalny spadek dochodów przy znacznie mniejszym spadku obciążeń. Z orientacyjnych szacunków dotyczących administracyjnego wyłączenia Warszawy wynika, że nowe województwo mazowieckie miałoby podobną powierzchnię, ale drastycznie niższe dochody – wyjaśnia Adam Struzik.

Ważnym aspektem całej dyskusji są fundusze unijne. W opinii zwolenników podział Mazowsza wiąże się z większym dostępem do środków finansowych. Czy tak jest? – Jeśli chodzi o fundusze regionalne Unii Europejskiej, ich podział nie zależy od podziału administracyjnego, a statystycznego. Województwo mazowieckie kwalifikuje się do podziału na dwie jednostki NUTS-2, co zapewni możliwość dostosowania rodzaju pomocy unijnej do potrzeb danej części województwa. Obecnie na poziomie unijnym procedowany jest wniosek o wydzielenie pod względem statystycznym Warszawy i otaczających ją powiatów. W ten sposób wysokość i ukierunkowanie środków będzie adekwatne zarówno do potrzeb regionu stołecznego, jak i pozostałych części województwa. Równocześnie nie zostanie utracona możliwość prowadzenia spójnej polityki długofalowej i bieżącej względem całego regionu – przedstawiał swoją opinię Piotr Brzeski,  dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.