Dyskusja na temat obszarów zdegradowanych

Piastów

Piastów szykuje się do drugiej debaty na temat programu rewitalizacji miasta 2016+. Spotkanie odbędzie się 26 lipca.

Dla urzędu cenne jest zdanie mieszkańców na temat obszarów wymagających interwencji. Wspólne zaangażowanie ma pomóc we wprowadzeniu właściwych zmian. Prace nad programem rewitalizacji przebiegają wieloetapowo. Mieszkańcy mieli jest możliwość zapoznać się zagadnieniem podczas debaty, która odbyła się 5 lipca.

Spotkanie oraz częściowe dane z przeprowadzonej ankiety pozwoliły wyznaczyć obszary wymagające rewitalizacji. – W ramach eksperckich prac diagnostycznych, wspomaganych pracą warsztatową z lokalnymi liderami wyznaczono proponowany podstawowy obszar rewitalizacji tj. taki, na którym wystąpiło nagromadzenie (kumulacja) największej liczby barier rozwojowych –  czytamy w podsumowaniu dotychczasowych prac nad programem rewitalizacji. 

Warto zwrócić uwagę, że w grę wchodzi więcej niż jedno rozwiązanie. – W toku dyskusji prowadzonych na pierwszej debacie (dnia 5 lipca br.) a także na podstawie informacji uzyskiwanych z internetowej ankiety skierowanej do mieszkańców zaproponowano dwa dodatkowe warianty wyznaczenia obszaru rewitalizacji. Warianty te są propozycjami, które będą podstawą kolejnej debaty – napisano w podsumowaniu dotychczasowych prac.

Wyniki ankiety są o tyle istotne, że stanowić będą cenny materiał w ocenie problemów rozwojowych miasta. Dodatkowo odegrają istotną rolę w opracowywaniu właściwych diagnoz. Zbiorcze wyniki ankiety zostaną zaprezentowane podczas debaty, która odbędzie się 26 lipca o godz. 18.00 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Poniżej można zapoznać się z proponowanymi obszarami rewitalizacji na terenie Piastowa:


  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.