Dyrektor NOK odwołana

Nadarzyn

Kamila Michalska nie jest już dyrektorem Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury. Decyzję o jej odwołaniu wydał Dariusz Nowak, który obecnie pełni funkcję wójta w gminie Nadarzyn.

Decyzja o odwołaniu dotychczasowej dyrektor NOK-u została wydana w miniony piątek (26 stycznia) ze skutkiem natychmiastowym, czyli bez zachowania okresu wypowiedzenia. Odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy bezy wypowiedzenia z winy pracownika.

Co jest powodem wspomnianej decyzji? W uzasadnieniu zarządzenia, którym Dariusz Nowak odwołuje dyrektor NOK-u czytamy: „Przyczyną odwołania jest ciężkie naruszanie podstawowych obowiązków na zajmowanym stanowisku i naruszenie przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem, polegające na wielokrotnym bezpodstawnym odmawianiu udostępnienia informacji (…) przekraczaniu terminu na udzielenie odpowiedzi oraz pozostawaniu w bezczynności pomimo kilkukrotnego uchylenia wydanych decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie, stwierdzeniem bezczynności przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oraz nałożeniem przez ten Sąd grzywny na Dyrektora NOK w związku z naruszeniem 15-dniowego terminu przekazania skargi wraz z aktami”. 

W jakiej sprawie dyrektor NOK odmawiała odpowiedzi. Okazuje się, że chodzi o koncert Natalii Przybysz. Jeden z mieszkańców pytał m.in. o wysokość wynagrodzenia artystki. Tej informacji dyrektor podać nie chciała, chociaż jak czytamy w decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z grudnia ubiegłego roku miała taki obowiązek: „Według utrwalonej linii orzecznictwa, udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej podlega informacja o wysokości kwoty wypłaconej ze środków publicznych z tytułu wykonania usługi na rzecz podmiotu publicznego.”

To oznacza, że dyrektor powinna poinformować mieszkańca o wydatkach związanych z organizacją koncerty, w tym o gaży artystki.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.