Duże zmiany na ul. Głównej

Podkowa Leśna

W ramach inwestycji na ul. Głównej w Podkowie pojawiła się nowa nawierzchnia asfaltowa, ale... nie tylko. Prace wykonano na odcinku od ul. Lotniczej do ul. Błońskiej.

Do tej pory stan ul. Głównej można było określić tylko jednym słowem – zły. Ale to już historia. Podkowiański magistrat wykonał kompleksową przebudowę drogi. Co się zmieniło? – Wybudowano nową nawierzchnię bitumiczną – asfalt, zjazdy do posesji z kostki betonowej, nowy obustronny chodnik na odcinku Lotnicza – Miejska, nową nawierzchnię miejsc postojowych z kostki betonowej, odwodnienie – wylicza burmistrz Podkowy Leśnej Artur Tusiński.

W ciągu ul. Głównej na krzyżówce z ul. Miejską powstało tzw. skrzyżowanie wyniesione. Zostało ono wyłożone szarą kostką, ponadto na tym odcinku wprowadzono strefę ograniczonej prędkości do 30 km/h. Odwodnienie drogi następuje przy pomocy wpustów ulicznych wpasowanych w linię projektowanego ścieku, a jednocześnie mieszczących się w kolektorze rurowym w pasie drogowym.

Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie nowej organizacji ruchu. Na wysokości parkingu przy przedszkolu ustawiono znak zakazujący postoju, obowiązuje on w godz. 7-8 i 14-16 (wolno zaparkować w tych godz. tylko na 15 minut). – I w tym miejscu uczulam parkujących, że pozostawienie samochodu na dłużej może wiązać się z poniesieniem przykrych konsekwencji w postaci mandatu. Parking jest przy przedszkolu i w godzinach szczytu odwożenia i odbierania dzieci miejsca powinny być zwalniane rotacyjnie. Skrzyżowania ulicy Głównej z Miejską i Głównej z Helenowską są równorzędne – poinformował Artur Tusiński.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.